PL EN
The investigation of granite stone elements processing with the aid of automatic belt edge polishing machine
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):23-32
 
ABSTRACT
The investigation of stone elements surface processing with the aid of automatic belt edge polishing machine was described. Time of single element realization and its dependence on mass and dimension of elements and number of operations was defined as well as polishing bearing pads wear rate.
 
REFERENCES (5)
1.
CHRZĄSZCZEWSKI W., Obróbka mechaniczna i obrabiarki do kamienia, Wyd. Firma hg. Braune, Jawor 2004.
 
2.
BURY J., Analiza procesów obróbki oraz profilowania elementów kamiennych za pomocą boczkarki automatycznej, Praca dyplomowa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr., Wrocław, 2012.
 
3.
www.rynekkamienia.pl.
 
4.
www.comandulli.it.
 
5.
www.comandulli.pl/musa.html.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top