120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Badania procesu obróbki granitowych elementów kamiennych za pomocą boczkarki automatycznej

Joanna Bury  ,  
 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):23–32
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Opisano badania procesu obróbki powierzchni bocznych elementów kamiennych boczkarką automatyczną. Określono czas wykonania elementu, przedstawiono zależności czasu obróbki od wymiaru i masy elementów obrabianych oraz liczby procesów. Określono stopień zużycia oraz zdolności obróbcze segmentów szlifierskich.
 
REFERENCJE (5):
1. CHRZĄSZCZEWSKI W., Obróbka mechaniczna i obrabiarki do kamienia, Wyd. Firma hg. Braune, Jawor 2004.
2. BURY J., Analiza procesów obróbki oraz profilowania elementów kamiennych za pomocą boczkarki automatycznej, Praca dyplomowa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr., Wrocław, 2012.
3. www.rynekkamienia.pl.
4. www.comandulli.it.
5. www.comandulli.pl/musa.html.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586