PL EN
Badania procesu cięcia skał magmowych wielkośrednicową piłą tarczową
 
Więcej
Ukryj
1
Haas ZPHU A. i H. Faron, 58-240 Piława Górna, ul. Młynarska 4
 
2
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Faron
Haas ZPHU A. i H. Faron, 58-240 Pilawa Górna, ul. Młynarska 4
 
 
Mining Science 2009;125(35):33-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opisano badania zmian wysokości segmentów diamentowych piły tnącej stosowanej w trakach tarczowych. określono wydajność cięcia, maksymalną powierzchnię uzyskanych płyt przy przecinaniu bloków wybranych skał jednym kompletem tych segmentów. Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizykomechanicznych skał i ich wpływ na proces cięcia.
 
REFERENCJE (4)
1.
CHRZĄSZCZEWSKI W., Obróbka mechaniczna i obrabiarki do kamienia, Firma hg. Braune, Jawor 2004.
 
2.
FARON S., Analiza parametrów cięcia skał magmowych piłą tarczową wielkośrednicową, Praca dyplomowa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr., Wrocław 2009.
 
3.
FRANKIEWICZ W., GLAPA W., GALOS K., Technika i technologia eksploatacji złóż kamieni" drogowych i budowlanych, [w:] Surowce mineralne Polski, Surowce skalne, Kamienie budowlane i drogowe, Wyd. IGSMiE, PAN Kraków 2002.
 
4.
Dokumentacja techniczno-ruchowa, MONSTAL s.c, Wałbrzych 2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top