PL EN
Badanie uziarnienia materiałów mineralnych 0,5 jim-100 mm
 
Więcej
Ukryj
1
KAMIKA Instruments, 01-473 Warszawa, ul. Strawczyńska16
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Kamiński   

KAMIKA Instruments, 01-473 Warszawa, ul. Strawczyńska16
 
 
Mining Science 2009;125(35):113-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowano unikatowy system składający się z kilku analizatorów optyczno-elektronicznych z zastosowaną metodą Elsieve do pomiaru krzywej uziarnienia. Przedstawione badania są zgodne z normą PN-En ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.
 
REFERENCJE (5)
1.
KAMIŃSKI S., KAMIŃSKA D., Porównanie optyczno-elektronicznych metod pomiaru granulacji, Aparatura badawcza i dydaktyczna, 12, 2-3, Warszawa 2007.
 
2.
KAMIŃSKI S., TRZCIŃSKI J., Optyczno-elektroniczny sposób określania składu granulometrycznego gruntów i możliwości zastosowania w geologii inżynierskiej, I Kongres Geologiczny, Kraków 2008.
 
3.
KAMIŃSKI S., KAMIŃSKA D., TRZCIŃSKI J., Automatyczna analiza wielkości i kształtu ziaren 3D z zastosowaniem analizatorów optyczno-elektronicznych, I lth Baltic Sea Geotechnical Conference, Gdańsk 2008.
 
4.
Opis analizatorów IPS L, IPS UA, AWK 3D, AWK B, www.kamika.pl.
 
5.
PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2. Zasady klasyfikowania pkt 4.3.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top