PL EN
Grain size measurement 0.5 um-100 mm
 
More details
Hide details
1
KAMIKA Instruments, 01-473 Warszawa, ul. Strawczyńska16
 
 
Corresponding author
Stanisław Kamiński   

KAMIKA Instruments, 01-473 Warszawa, ul. Strawczyńska16
 
 
Mining Science 2009;125(35):113-120
 
ABSTRACT
Nowadays there are available technical possibilities to avoid manually difficult and work-consuming measurements of soil grain composition (e.g. sieve or sedimentation analysis). Such measurements can be replaced by optical-electronic instruments called Elsieve that are more common in Poland. Such a system is used for measurements of soil and other geomaterials grain composition in laboratory at Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw.
 
REFERENCES (5)
1.
KAMIŃSKI S., KAMIŃSKA D., Porównanie optyczno-elektronicznych metod pomiaru granulacji, Aparatura badawcza i dydaktyczna, 12, 2-3, Warszawa 2007.
 
2.
KAMIŃSKI S., TRZCIŃSKI J., Optyczno-elektroniczny sposób określania składu granulometrycznego gruntów i możliwości zastosowania w geologii inżynierskiej, I Kongres Geologiczny, Kraków 2008.
 
3.
KAMIŃSKI S., KAMIŃSKA D., TRZCIŃSKI J., Automatyczna analiza wielkości i kształtu ziaren 3D z zastosowaniem analizatorów optyczno-elektronicznych, I lth Baltic Sea Geotechnical Conference, Gdańsk 2008.
 
4.
Opis analizatorów IPS L, IPS UA, AWK 3D, AWK B, www.kamika.pl.
 
5.
PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2. Zasady klasyfikowania pkt 4.3.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top