PL EN
The investigation of process of cut magmatic rocks of circular saw
 
More details
Hide details
1
Haas ZPHU A. i H. Faron, 58-240 Piława Górna, ul. Młynarska 4
 
2
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Corresponding author
Stanisław Faron
Haas ZPHU A. i H. Faron, 58-240 Pilawa Górna, ul. Młynarska 4
 
 
Mining Science 2009;125(35):33-42
 
ABSTRACT
The investigation of changes of height diamond bearing pads saw cutting applied in disc circular saw was described. The efficiency of cut, maximum surface the got plates during cutting the blocks of chooses of rocks by one set of these bearing pads was defined. The results of examination of chooses physical properties rocks and their influence on process of cut was described.
 
REFERENCES (4)
1.
CHRZĄSZCZEWSKI W., Obróbka mechaniczna i obrabiarki do kamienia, Firma hg. Braune, Jawor 2004.
 
2.
FARON S., Analiza parametrów cięcia skał magmowych piłą tarczową wielkośrednicową, Praca dyplomowa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr., Wrocław 2009.
 
3.
FRANKIEWICZ W., GLAPA W., GALOS K., Technika i technologia eksploatacji złóż kamieni" drogowych i budowlanych, [w:] Surowce mineralne Polski, Surowce skalne, Kamienie budowlane i drogowe, Wyd. IGSMiE, PAN Kraków 2002.
 
4.
Dokumentacja techniczno-ruchowa, MONSTAL s.c, Wałbrzych 2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top