PL EN
Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miast
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
 
 
Autor do korespondencji
Anna Ostręga
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
 
 
Mining Science 2009;125(35):161-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na przykładzie trzech małopolskich miast: Wieliczki, Gorlic i Brzeszcz pokazano znaczenie działalności górniczej dla rozwoju miast związanych z tą działalnością. Pokazano również, że po okresie eksploatacji obiekty dziedzictwa górniczego mogą być motorem procesu rewitalizacji, którego efektem ma być nie tylko poprawa jakości środowiska, ale i ożywienie społeczno-gospodarcze.
 
REFERENCJE (5)
1.
Program rewitalizacji dla Miasta Wieliczka na lata 2007-2015, (pod kier. A. OSTRĘGI), Kraków 2008.
 
2.
Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007-2015, (pod kier. A. OSTRĘGI), Kraków 2008.
 
3.
Program rewitalizacji dla Miasta Brzeszcze na lata 2008-2015, (pod kier. A. OSTRĘGI), Kraków 2008.
 
4.
Szlak zabytków techniki: http://turystyka.silesia-regio..., listopad 2008.
 
5.
UNVERFERTH G., Osiedla górnicze w Zagłębiu Ruhry, Ruhrgebiet-Oberschlesien, Zagłębie Ruhry-Górny Śląsk, Konferencja w ramach prezentacji Północnej Nadrenii-Westfalii w województwie Śląskim 2004. /.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top