120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Dziedzictwo górnicze podstawą rewitalizacji miast

 
1
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
Mining Science 2009;125(35):161–170
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Na przykładzie trzech małopolskich miast: Wieliczki, Gorlic i Brzeszcz pokazano znaczenie działalności górniczej dla rozwoju miast związanych z tą działalnością. Pokazano również, że po okresie eksploatacji obiekty dziedzictwa górniczego mogą być motorem procesu rewitalizacji, którego efektem ma być nie tylko poprawa jakości środowiska, ale i ożywienie społeczno-gospodarcze.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Ostręga
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Katedra Górnictwa Odkrywkowego, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
 
REFERENCJE (5):
1. Program rewitalizacji dla Miasta Wieliczka na lata 2007-2015, (pod kier. A. OSTRĘGI), Kraków 2008.
2. Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007-2015, (pod kier. A. OSTRĘGI), Kraków 2008.
3. Program rewitalizacji dla Miasta Brzeszcze na lata 2008-2015, (pod kier. A. OSTRĘGI), Kraków 2008.
4. Szlak zabytków techniki: http://turystyka.silesia-regio..., listopad 2008.
5. UNVERFERTH G., Osiedla górnicze w Zagłębiu Ruhry, Ruhrgebiet-Oberschlesien, Zagłębie Ruhry-Górny Śląsk, Konferencja w ramach prezentacji Północnej Nadrenii-Westfalii w województwie Śląskim 2004. /.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586