120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Gnejs - kopalina skalna do produkcji kruszywa

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
Mining Science 2009;125(35):79–86
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W obliczu planowanych inwestycji w Polsce konieczne jest powiększenie zasobowej bazy surowcowej. Obecnie tradycyjnie w wielu dziedzinach wykorzystuje się tylko niektóre surowce. Z prowadzonych badań wynika, że można stosować również inne kopaliny. Jedną z kopalin do produkcji kruszywa jest gnejs.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stefan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCJE (19):
1. KOZŁOWSKI S., Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1975.
2. PN-EN 12670 Kamień naturalny - Terminologia.
3. Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2007, PJG Warszawa 2008.
4. www.zso.kamienna-gora.
5. GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., Analiza jakości krajowych kruszyw, Prace Nauk. lnst. (jórn. PWr. nr 121, seria konf. nr 50, Wrocław 2008.
6. Dodatek nr 3 do dokumentacja geologicznej złoża amfibolitu Ogorzelec w kat. B, M. Kancler, 2008.
7. PN-EN 1097-1:2000/Al:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval).
8. PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabianie.
9. PN-EN 1097-6:2002/Ap 1:2005 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
10. PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia.
11. PN-EN 1367-1:2007 Badania Właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych, część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
12. PN-EN 1744-3:2003 Badania chemicznych właściwości kruszyw, część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
13. ITB 234/95 Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych.
14. PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu.
15. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych po.wierzchniachprzeznaczonych do ruchu.
16. PN-EN 13242:2008 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
17. PN-EN 13450: 2004 Kruszywa na podsypkę kolejową.
18. Ekspertyza nr 12207/MG.
19. Ekspertyza nr 1223 8/MG.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586