PL EN
Gneiss - rock material for aggregates production
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Corresponding author
Stefan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
 
Mining Science 2009;125(35):79-86
 
ABSTRACT
Report is related the possibility of expanding raw materials base for aggregate production. Results shows gneiss aggregate tests from Ogorzelec Mining and it was compared with quality of aggregate produced in Poland and with gneiss aggregate produced in Norway.
 
REFERENCES (19)
1.
KOZŁOWSKI S., Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1975.
 
2.
PN-EN 12670 Kamień naturalny - Terminologia.
 
3.
Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2007, PJG Warszawa 2008.
 
4.
www.zso.kamienna-gora.
 
5.
GÓRALCZYK S., KUKIELSKA D., Analiza jakości krajowych kruszyw, Prace Nauk. lnst. (jórn. PWr. nr 121, seria konf. nr 50, Wrocław 2008.
 
6.
Dodatek nr 3 do dokumentacja geologicznej złoża amfibolitu Ogorzelec w kat. B, M. Kancler, 2008.
 
7.
PN-EN 1097-1:2000/Al:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval).
 
8.
PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabianie.
 
9.
PN-EN 1097-6:2002/Ap 1:2005 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
 
10.
PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia.
 
11.
PN-EN 1367-1:2007 Badania Właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych, część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
 
12.
PN-EN 1744-3:2003 Badania chemicznych właściwości kruszyw, część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
 
13.
ITB 234/95 Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów budowlanych.
 
14.
PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu.
 
15.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych po.wierzchniachprzeznaczonych do ruchu.
 
16.
PN-EN 13242:2008 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
 
17.
PN-EN 13450: 2004 Kruszywa na podsypkę kolejową.
 
18.
Ekspertyza nr 12207/MG.
 
19.
Ekspertyza nr 1223 8/MG.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top