120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

Comminution effects in roller crushers and high-pressure grinding rolls

Daniel Saramak 1  ,  
 
1
AGH, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
2
Instytut Ceramiki i Materia ów Budowlanych, Oddział SiMB w Krakowie
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):249–258
ABSTRACT
Technological effects of comminution process in high-pressure grinding rolls and in roller crushers were compared in the article. HPGRs are one of the most effective comminuting devices in mineral processing circuits nowadays. Roller crushers are not widely applied in aggregate comminuting circuits, but through the development of the high pressure grinding technology, the application of roller crushers might be more popular. The roller crusher efficiency was investigated in two variants of the technological circuits.
 
REFERENCES (5):
1. BATTAGLIA A., BANASZEWSKI T., Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych, PWN, Warszawa–Kraków, 1972.
2. KRUKOWIECKI W., Przeróbka mechaniczna rud, węgla, soli i innych kopalin, PWN, Warszawa– Kraków 1970.
3. MAJCHERCZYK T., Badanie fizycznych własności skał, skrypt Ucz. 1175, AGH, Kraków 1989.
4. NAZIEMIEC Z., SARAMAK D., Analiza zmian obciążenia materiału w strefie zgniotu pras walcowych, ZN AGH: Górnictwo i Geoinżynieria, vol. 33, z. 4, Kraków 2009.
5. REESE P., Innovation in mineral processing technology, New Zealand Minerals & Mining Conference Proceedings, October 2000.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586