120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Analiza obowiązujących i nowych uregulowań prawnych dotyczących odpadów wydobywczych i ich skutków dla górnictwa skalnego

Stefan Góralczyk 1  ,  
 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):91–97
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Poddano analizie podstawowe przepisy prawne dotyczące odpadów wydobywczych, obowiązują- ce w UE i w Polsce oraz przedstawiono aktualny stan prac legislacyjnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych. Opisano potencjalne skutki wdrażania tych przepisów dla górnictwa skalnego.
 
REFERENCJE (4):
1. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU 2008.138.865 i DzU 2010.28.145).
2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych ((DzU 2009.152.1222 i DzU 2010.107.679).
3. Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (DzU 2008.25.150 ze zm.).
4. BOJAKOWSKA I., Kadm w surowcach mineralnych polski i jego potencjalna emisja do środowiska, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40, 2009.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586