PL EN
Analiza obowiązujących i nowych uregulowań prawnych dotyczących odpadów wydobywczych i ich skutków dla górnictwa skalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 
 
Mining Science 2011;132(Special Issue 39):91-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Poddano analizie podstawowe przepisy prawne dotyczące odpadów wydobywczych, obowiązują- ce w UE i w Polsce oraz przedstawiono aktualny stan prac legislacyjnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych. Opisano potencjalne skutki wdrażania tych przepisów dla górnictwa skalnego.
 
REFERENCJE (4)
1.
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU 2008.138.865 i DzU 2010.28.145).
 
2.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych ((DzU 2009.152.1222 i DzU 2010.107.679).
 
3.
Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (DzU 2008.25.150 ze zm.).
 
4.
BOJAKOWSKA I., Kadm w surowcach mineralnych polski i jego potencjalna emisja do środowiska, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40, 2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top