120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Kruszywa z surowców odpadowych powstających w górnictwie węgla kamiennego

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):105–114
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Górnictwo węgla kamiennego jest w Polsce jedną z gałęzi przemysłu wytwarzającą największe ilości odpadów. Rocznie wytwarzanych jest około 34,4 mln t odpadów, które głównie wykorzystuje się do niwelacji terenu i robót inżynieryjnych. Sytuacja ta powinna ulec zmianie z uwagi na obowią- zujące uregulowania prawne dotyczące tej gałęzi gospodarki (ustawa o odpadach wydobywczych). W artykule przedstawiono propozycje alternatywnych metod i technologii zagospodarowania odpadów wydobywczych w tym do produkcji kruszyw i materiałów budowlanych. Rozwiązania te powinny stać się przedmiotem zainteresowania ze strony branży górniczej, drogowej, jak i sektora energetycznego.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stefan Góralczyk
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 
REFERENCJE (1):
1. Ustawa z dnia 10.07.2008 r. o odpadach wydobywczych (DzU 2008.138.865).
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586