PL EN
Metoda oceny uwarunkowań technicznych i ekonomicznych utylizacji odpadów z produkcji górniczej
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
 
2
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):223-231
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Produkcji górniczej prawie zawsze towarzyszy powstawanie odpadów. Mogą być wykorzystywane do wymiany gruntów, wyrównania powierzchni, bądź zagospodarowane na składowiskach odpadów. Można też je utylizować, czyli nadać im cechy użyteczności. Ten ostatni sposób związany jest z koniecznością analizy celowości przedsięwzięcia przed rozpoczęciem procesu utylizacji (spodziewane koszty, miejsce na odpady z odpadów, uwarunkowania technologiczne, dostęp do mediów, analiza rynku i możliwości sprzedaży); na etapie utylizacji obejmuje koszty utylizacji, ceny sprzeda- ży, sezonowość odbioru utylizowanych odpadów. Przedstawiono sposób oceny jakościowej i ilo- ściowej wymienionych uwarunkowań.
 
REFERENCJE (5)
1.
BERKOWSKI J., Próg rentowności jako narzędzie zarządzania w przedsiębiorstwach produkujących kruszywa, Surowce i Maszyny Budowlane, Kwartalnik 4/2005.
 
2.
KRYŃSKI H.E., Matematyka dla ekonomistów, PWN, Warszawa 1975.
 
3.
OBRZUT M., Metoda oceny opłacalności utylizacji odpadów z eksploatacji surowców skalnych na przykładzie kopalni Zalas, Praca doktorska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2003.
 
4.
OBRZUT M., STRYSZEWSKI M., Uwarunkowania procesu utylizacji odpadów w przedziale rentowności, [w:] Górnictwo i geologia XI, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr., nr 125, Studia i Mat. nr 35, Wrocław 2009.
 
5.
STRYSZEWSKI M., Optymalizacja wielkości produkcji regionu surowcowego zależnie od struktury popytu, Zeszyty Naukowe Górnictwo, AGH, 23, z. 2, 1999.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top