PL EN
A method of evaluation of technical and economic condittions for utilization of wastes from mining production
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
 
2
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):223-231
 
ABSTRACT
The origin of wastes almost always accompanies mining production. They can be applied for soil exchange surface levelling of the surface or they can be used on storage yards. They can also be utilized, i.e. they can be provided with utilization characteristics. This method is connected with the task objectives before starting the utilization process (anticipated costs, place for “wastes from wastes”, technological conditions, access to media, analysis of market and possibilities for sale) and, later on, at the stage of utilization it comprises utilization costs, price of sale and seasoning time for acceptance of utilized wastes. The paper presents a method of qualitative and quantitative evaluation of the mentioned conditions.
 
REFERENCES (5)
1.
BERKOWSKI J., Próg rentowności jako narzędzie zarządzania w przedsiębiorstwach produkujących kruszywa, Surowce i Maszyny Budowlane, Kwartalnik 4/2005.
 
2.
KRYŃSKI H.E., Matematyka dla ekonomistów, PWN, Warszawa 1975.
 
3.
OBRZUT M., Metoda oceny opłacalności utylizacji odpadów z eksploatacji surowców skalnych na przykładzie kopalni Zalas, Praca doktorska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2003.
 
4.
OBRZUT M., STRYSZEWSKI M., Uwarunkowania procesu utylizacji odpadów w przedziale rentowności, [w:] Górnictwo i geologia XI, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr., nr 125, Studia i Mat. nr 35, Wrocław 2009.
 
5.
STRYSZEWSKI M., Optymalizacja wielkości produkcji regionu surowcowego zależnie od struktury popytu, Zeszyty Naukowe Górnictwo, AGH, 23, z. 2, 1999.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top