PL EN
Popyt na kruszywa dla drogownictwa - prognozy i wrażliwość cenowa
 
Więcej
Ukryj
1
Arcata Partners sc
 
2
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Stefański   

Arcata Partners sc, 02-793 Warszawa, Belgradzka 48/46
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):269-277
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Związek popytu na kruszywa oraz ich cen jest dość złożony, jako że popyt na kruszywa zależy także od kosztów innych składników kosztów operacyjnych firm drogowych. Na wstępie analizowano ewolucję cen kruszyw łamanych, porównując dane z naszych ankiet wśród zarządów firm drogowych oraz dane z innych źródeł, biorąc przy tym pod uwagę istotną rolę kosztów transportu w cenach dla odbiorców końcowych, a także wrażliwość kosztów i rentowności firm drogowych na ceny kruszyw. Pozwala to na analizę powiązania cen kruszyw i ich zużycia. Przedstawiono też własną, uaktualnioną prognozę popytu na kruszywa ze strony branży drogowej do 2015 roku.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2007, IGSMiE PAN, Kraków 2009.
 
2.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2009.
 
3.
GALOS K., Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po 2000 roku, [w:] Górnictwo i geologia XI, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr. nr 125, Studia i Materiały nr 35, Wrocław 2009.
 
4.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Dane statystyczne dotyczące wskaźników zmian cen.
 
5.
Hard Times to Come, Aggregates Business Europe, December 2008, Vol. 2, Issue 6.
 
6.
KOZIOŁ W., KAWALEC P., Wpływ kosztu transportu kruszyw na koszt budowy lub modernizacji dróg samochodowych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr. nr 97, Konferencje nr 33, Wrocław 2002.
 
7.
PKP CARGO. Taryfy przewozów towarowych z lat 2005–2010.
 
8.
Polish Promise, Aggregates Business Europe, September/October 2009, Vol. 3, Issue 5.
 
9.
Raport o firmach drogowych 2009, Arcata Partners, Warszawa 2010.
 
10.
SANTOS L., Aggregates Pricing: Medium-sized benefits. Aggregates Business Europe, November/December 2009, Vol. 3, Issue 6.
 
11.
STEFAŃSKI J., LASKOWSKI J., Prognoza popytu na kruszywa w kontekście nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, [w:] Górnictwo i geologia XI, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr. Nr 125, Studia i Materiały nr 35, Wrocław 2009.
 
12.
STEFAŃSKI J., LASKOWSKI J., Sytuacja firm drogowych na rynku wykonawczym w Polsce, Drogi, 2009, nr 12.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top