120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Aggregates for the road-building industry - demand forecast and price sensitivity

Jacek Stefański 1  ,  
 
1
Arcata Partners sc
2
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN, Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):269–277
ABSTRACT
The relationship between demand for crushed rock and its price is a complicated one, since the demand depends also on prices of other components of the road-building companies’ operational costs. First, we study historical price changes, taking into account transportation costs of aggregates, and we assess the figures for 2009. Next, we analyze the sensitivity of the costs and profit margins of roadbuilding companies to prices of aggregates. Finally, we analyze the mutual dependence of crushed rock consumption and its price. Our outlook till 2015 for the demand for crushed rock for Polish road-building industry is also presented.
CORRESPONDING AUTHOR
Jacek Stefański   
Arcata Partners sc, 02-793 Warszawa, Belgradzka 48/46
 
REFERENCES (12):
1. Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2007, IGSMiE PAN, Kraków 2009.
2. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, PIG, Warszawa 2009.
3. GALOS K., Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po 2000 roku, [w:] Górnictwo i geologia XI, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr. nr 125, Studia i Materiały nr 35, Wrocław 2009.
4. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Dane statystyczne dotyczące wskaźników zmian cen.
5. Hard Times to Come, Aggregates Business Europe, December 2008, Vol. 2, Issue 6.
6. KOZIOŁ W., KAWALEC P., Wpływ kosztu transportu kruszyw na koszt budowy lub modernizacji dróg samochodowych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr. nr 97, Konferencje nr 33, Wrocław 2002.
7. PKP CARGO. Taryfy przewozów towarowych z lat 2005–2010.
8. Polish Promise, Aggregates Business Europe, September/October 2009, Vol. 3, Issue 5.
9. Raport o firmach drogowych 2009, Arcata Partners, Warszawa 2010.
10. SANTOS L., Aggregates Pricing: Medium-sized benefits. Aggregates Business Europe, November/December 2009, Vol. 3, Issue 6.
11. STEFAŃSKI J., LASKOWSKI J., Prognoza popytu na kruszywa w kontekście nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, [w:] Górnictwo i geologia XI, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr. Nr 125, Studia i Materiały nr 35, Wrocław 2009.
12. STEFAŃSKI J., LASKOWSKI J., Sytuacja firm drogowych na rynku wykonawczym w Polsce, Drogi, 2009, nr 12.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586