PL EN
Kruszywa z odpadów przemysłowych i ich znaczenie na krajowym rynku kruszyw mineralnych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):57-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Publikacja prezentuje źródła i sposoby wykorzystania najważniejszych odpadów przemysłowych do produkcji kruszyw, jak również podstawowe kierunki ich wykorzystania. Zagadnienie to zostało poddane obszernej analizie w odniesieniu do dwóch najważniejszych grup: z odpadów powęglowych i żużli hutniczych. Dodatkowo, w krótszym ujęciu przedstawiono wykorzystanie odpadowego dolomitu z przeróbki rud Zn-Pb oraz popiołów lotnych. Zwrócono uwagę na rolę kruszyw z odpadów na krajowym rynku kruszywowym, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska oraz rejonu Krakowa i Legnicy.
 
REFERENCJE (21)
1.
GALOS K., SZLUGAJ J., Surowce odpadowe z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego, [w:] Surowce Mineralne Polski. Mineralne surowce odpadowe, Wyd. Instytut GSMiE PAN, 2009.
 
2.
LUTYŃSKI A., BLASCHKE W., Aktualne kierunki zagospodarowania odpadów przeróbczych węgla kamiennego, Mat. Konf. inaugurującej projekt: Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, 2.06.2009, Warszawa.
 
3.
KOZIOŁ W., UBERMAN R., Możliwości i warunki zagospodarowania odpadów z górnictwa i energetyki w drogownictwie, zwłaszcza do budowy autostrad i dróg ekspresowych, Przegl. Geol., 44, 7, 1996.
 
4.
GALOS K., NIEĆ M., Źródła, technologie pozyskiwania i gospodarka kruszywami sztucznymi, [w:] Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kruszywa mineralne, Wyd. Instytut GSMiE PAN, 2007.
 
5.
GÓRALCZYK S., Foresight a problematyka odpadów z górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Mat. Konf. inaugurującej projekt: Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, 2.06.2009,Warszawa.
 
6.
KOPERSKI T., CUKIERNIK Z., WIŚNIEWSKI J., Aspekty i uwarunkowania związane z przekształcaniem odpadów wydobywczych w produkty, Mat. Warsztatów Gospodarowanie odpadami – stan aktualny i planowane zmiany. Nowe zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi, 28–29.10.2008, Katowice.
 
7.
KOPERSKI T., LECH B., Produkcja kruszyw z odpadów powęglowych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr, nr 119, Konferencja nr 48, Wrocław 2007.
 
8.
GÓRALCZYK S., MAZELA A., STANKIEWICZ J., Badania fizykomechaniczne właściwości skał przywęglowych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Naukowe Inst. Górnictwa PWr, nr 119, Konferencja nr 48, Wrocław 2007.
 
9.
GAWENDA T., OLEJNIK T., Produkcja kruszyw mineralnych z odpadów powęglowych w Kompanii Węglowej SA na przykładzie wybranych kopalń, Gosp. Sur. Min., 24, 2/1, 2008.
 
10.
POTEMPA M., SZLUGAJ J., Kierunki wykorzystania skał płonnych w KWK „Piast”, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr, nr 119, Konferencja nr 48, Wrocław 2007.
 
11.
Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2007, Praca pod redakcją T. Smakowskiego, R. Neya i K. Galosa, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2009.
 
12.
GALOS K., Odpady po wzbogacaniu grawitacyjnym rud Zn-Pb. [w:] Surowce Mineralne Polski. Mineralne surowce odpadowe, Wyd. Instytut GSMiE PAN, 2009.
 
13.
KOZIOŁ W., KAWALEC P., Kruszywa alternatywne w budownictwie, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 7–8/2008.
 
14.
GAWLICKI M., GALOS K., Popioły lotne z kotłów konwencjonalnych, [w:] Surowce Mineralne Polski. Mineralne surowce odpadowe. Wyd. Instytut GSMiE PAN, 2009.
 
15.
RÓD R., Wykorzystanie kruszyw hutniczych w drogownictwie – aspekty praktyczne, Surowce i maszyny budowlane, 11/2005.
 
16.
GALOS K., GAWLICKI M., LEWICKA E., SZLUGAJ J., Mineralne surowce odpadowe z hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych, [w:] Surowce Mineralne Polski. Mineralne surowce odpadowe, Wyd. Instytut GSMiE PAN, 2009.
 
17.
SOBCZYŃSKI P., Żużle hutnicze–ich natura praz przydatność gospodarcza, Konf. Odpady przemysłowe i komunalne – Powstawanie oraz możliwości ich wykorzystania, Kraków, 15– 16.04.1999.
 
18.
GAGAT Z., ZYGNERSKA E., Pozyskiwanie surowców z odpadów w KGHM Polska Miedź SA – odzysk kruszyw z żużla pomiedziowego i renu z kwasów płuczących gazy z pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II, [w:] Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – surowce z odpadów, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, 2007.
 
19.
GROTOWSKI A., MIZERA A., KOTARSKA I., Zrównoważone wykorzystanie odpadów lokalnych do rekultywacji składowisk odpadów flotacyjnych, [w:] Zrównoważone wykorzystanie zasobów w Europie – surowce z odpadów, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2007.
 
20.
STAROWICZ A., GAMBAL P., Wykorzystanie żużli pomiedziowych do produkcji kruszyw drogowych, [w:] Kruszywa mineralne, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr., nr 121, Konferencja nr 50, Wrocław 2008.
 
21.
GAMBAL P., STAROWICZ A., GALOS K., Nowe sposoby zagospodarowania żuzli pomiedziowych do produkcji kruszyw, Mat. XIX Konf. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro 4–6.11.2009.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top