PL EN
Jak budować markę firmy polskiego producenta kruszyw na przykładzie ŁKB "Księginki" SA w Lubaniu
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Mariola Stefanicka   

Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
 
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):255-268
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono historię przebudowy polskiego producenta kruszyw mineralnych w latach 1993– 2009, w okresie przeobrażeń krajowego górnictwa skalnego, począwszy od przekształceń własnościowych, wyboru różnych ścieżek i sposobów prywatyzacji, modernizacji parku maszynowego, zastosowania innowacyjnych technologii, tworzenia nowych jakości rynkowych i produktowych. Na tym przykładzie wskazano na niektóre aspekty tych działań szczególnie związanych ze zwiększeniem zasobów złożowych i technicznych, koncentracją majątku, restrukturyzacją struktur zarządzania, tworzeniem nowej jakości produktów. Można tu znaleźć odpowiedź jak w nowych realiach gospodarki rynkowej poradziła sobie polska spółka pracownicza, jak zbudowano wizerunek i markę firmy pod nazwą Łużycka Kopalnia Bazaltu „Księginki” SA w Lubaniu.
 
REFERENCJE (6)
1.
GALOS K., Zmiany na rynku kruszyw naturalnych łamanych w Polsce po 2000 roku, [w:] Górnictwo i geologia XI, Prace Nauk. Inst. Górnictwa PWr. nr 125, Studia i Materiały nr 35, Wrocław 2009.
 
2.
KABZIŃSKI A., Kruszywa w Polsce w latach 1989–2008, Mat. 1. Forum Producentów Kruszyw, Warszawa 2009.
 
3.
KORZENIOWSKI J.I., Zarys dziejów górnictwa skalnego w Polsce, SITG, Wrocław 1992.
 
4.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 1.12.2008, PIG, Warszawa 2009.
 
5.
Dokumentacja geologiczna, górnicza i finansowa ŁKB „Księginki” SA.
 
6.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. DzU 2009.18.97).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top