120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Górnictwo odkrywkowe a współczesny rynek pracy - przykład współpracy Lafarge Kruszywa i Beton oraz Politechniki Wrocławskiej

 
1
Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.
2
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2010;130(Special Issue 37):135–146
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Scharakteryzowano współczesny rynek pracy w polskim górnictwie odkrywkowym, ze szczególnym uwzględnieniem branży surowców skalnych. Opisano znaczenie dobrze wykształconych kadr dla dużej firmy górniczej, jaką jest Lafarge Kruszywa I Beton Sp. z o.o. Opisano działania organizacyjne, podejmowane dla podniesienia kwalifikacji jej pracowników. Scharakteryzowano współpracę podjętą z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, na tle procesu kształcenia studentów.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Grabowski
Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24
 
REFERENCJE (2):
1. Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej za lata 2005 i 2008. GUS, Warszawa 2006, 2009.
2. GŁADYSIEWICZ L. i in., Raport samooceny kierunku górnictwo i geologia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław 2008.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586