PL EN
INWESTYCJE W KOPALNI WIEŚNICA – BIZNES I BEZPIECZEŃSTWO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
2
Berger Bau Polska Sp. z o.o.
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):149-157
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono problematykę rozbudowy kopalni Wieśnica jako inwestycji zrównoważonej w aspektach bezpieczeństwa. Usystematyzowano pojęcie terminu HSE w relacjach z biznesem odpowiedzialnym. Wskazano na uwarunkowania środowiskowe i lokalne, mające wpływ na podjęcie decyzji, ograniczających inwestycje rozbudowy kopalni. Podniesiono znaczenie kwestii bezpieczeństwa w zadaniach inwestycyjnych modyfikacji układu wydobywczego z zastosowaniem kruszarni lokotrack oraz transportu przenośnikowego. Opisano przedsięwzięcia techniczne, ograniczające uciążliwości zakładu przeróbczego oraz transportu ekspedycyjnego. Zwrócono uwagę na udział nakładów, służą- cych podniesieniu poziomu bezpieczeństwa inwestycji rozbudowy kopalni, jako biznesu zrównowa- żonego.
 
REFERENCJE (4)
1.
Dodatek nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża granitu „Wieśnica” w kat. C1 + C2, 2011.
 
2.
STEFANICKA M., 2013, Techniczne metody ograniczania zapylenia w zakładach kruszyw i ocena ich skuteczności, Mining Science, vol. 20, 71–85.
 
3.
STEFANICKA M., WEISS M., WOJTASZEK T., 2013, Unikatowy zakład produkcji kruszyw granitowych w Kopalni Wieśnica, Górnictwo i Geologia XIX, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PW, nr 136, Studia i Materiały, nr 43, 223–232.
 
4.
STEFANICKA M., WEISS M., WOJTASZEK T., 2014, Optymalizacja wydobycie w Wieśnicy, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 6, 49–52.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top