120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRUSZYW LEKKICH W BUDOWIE JASNYCH NAWIERZCHNI

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):141–148
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule przedstawione wstępne prace dotyczące możliwości zastosowania kruszyw sztucznych w budownictwie drogowym. Kruszywa produkowane z materiałów odpadowych mają właściwości umożliwiające ich zastosowanie nawet w wierzchnich warstwach dróg oraz w nowoczesnych rozwią- zaniach konstrukcyjnych, m.in. w jasnych nawierzchniach.
 
REFERENCJE (6):
1. BEDNARZ M., RUTTMAR I., 2014, Zastosowanie jasnej nawierzchni jezdni na przykładzie realizacji mostu w Toruniu oraz wybrane procedury badawcze, Mat. Konf. Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg; doświadczenia w Europie i w Polsce, Chorzów.
2. BŁAŻEJOWSKI K., FILIPCZYK. E., 2014, Wpływ jasnych nawierzchni na trwałość nawierzchni, bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu, Mat. Konf. Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg; doświadczenia w Europie i w Polsce, Chorzów.
3. GÓRALCZYK S., MAZELA A., UZUNOW E., NAZIEMIEC Z., 2009, Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych, Górnictwo i geologia XI, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Studia i Materiały, nr 35, 105–112.
4. GRZONKOWSKI J., 2013, Wybrane zagadnienia oświetlenia drogowego – materiały szkoleniowe, Bydgoszcz.
5. IMBiGS, 2014, Prace statutowe, Warszawa.
6. WT-2 2014 –część I: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania teczhniczne.
Skopiuj link
Udostępnij
 
 
Zapisz się do Newslettera
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586