PL EN
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRUSZYW LEKKICH W BUDOWIE JASNYCH NAWIERZCHNI
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):141-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawione wstępne prace dotyczące możliwości zastosowania kruszyw sztucznych w budownictwie drogowym. Kruszywa produkowane z materiałów odpadowych mają właściwości umożliwiające ich zastosowanie nawet w wierzchnich warstwach dróg oraz w nowoczesnych rozwią- zaniach konstrukcyjnych, m.in. w jasnych nawierzchniach.
 
REFERENCJE (6)
1.
BEDNARZ M., RUTTMAR I., 2014, Zastosowanie jasnej nawierzchni jezdni na przykładzie realizacji mostu w Toruniu oraz wybrane procedury badawcze, Mat. Konf. Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg; doświadczenia w Europie i w Polsce, Chorzów.
 
2.
BŁAŻEJOWSKI K., FILIPCZYK. E., 2014, Wpływ jasnych nawierzchni na trwałość nawierzchni, bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu, Mat. Konf. Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg; doświadczenia w Europie i w Polsce, Chorzów.
 
3.
GÓRALCZYK S., MAZELA A., UZUNOW E., NAZIEMIEC Z., 2009, Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych, Górnictwo i geologia XI, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Studia i Materiały, nr 35, 105–112.
 
4.
GRZONKOWSKI J., 2013, Wybrane zagadnienia oświetlenia drogowego – materiały szkoleniowe, Bydgoszcz.
 
5.
IMBiGS, 2014, Prace statutowe, Warszawa.
 
6.
WT-2 2014 –część I: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania teczhniczne.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top