PL EN
POSSIBLE APPLICATIONS OF LIGHTWEIGHT AGGREGATES IN CONSTRUCTION OF LIGHT-COLORED ROAD SURFACES
 
More details
Hide details
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 
 
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):141-148
 
ABSTRACT
The article presents initial work on the possible application of artificial aggregates in road construction. Aggregates manufactured from waste materials have properties that enable application even in the upper layers of roads and in modern construction solutions (so-called light-colored surfaces).
 
REFERENCES (6)
1.
BEDNARZ M., RUTTMAR I., 2014, Zastosowanie jasnej nawierzchni jezdni na przykładzie realizacji mostu w Toruniu oraz wybrane procedury badawcze, Mat. Konf. Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg; doświadczenia w Europie i w Polsce, Chorzów.
 
2.
BŁAŻEJOWSKI K., FILIPCZYK. E., 2014, Wpływ jasnych nawierzchni na trwałość nawierzchni, bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu, Mat. Konf. Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg; doświadczenia w Europie i w Polsce, Chorzów.
 
3.
GÓRALCZYK S., MAZELA A., UZUNOW E., NAZIEMIEC Z., 2009, Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych, Górnictwo i geologia XI, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Studia i Materiały, nr 35, 105–112.
 
4.
GRZONKOWSKI J., 2013, Wybrane zagadnienia oświetlenia drogowego – materiały szkoleniowe, Bydgoszcz.
 
5.
IMBiGS, 2014, Prace statutowe, Warszawa.
 
6.
WT-2 2014 –część I: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania teczhniczne.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top