120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

POSSIBLE APPLICATIONS OF LIGHTWEIGHT AGGREGATES IN CONSTRUCTION OF LIGHT-COLORED ROAD SURFACES

 
1
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
Mining Science 2015;22(Special Issue 1):141–148
ABSTRACT
The article presents initial work on the possible application of artificial aggregates in road construction. Aggregates manufactured from waste materials have properties that enable application even in the upper layers of roads and in modern construction solutions (so-called light-colored surfaces).
 
REFERENCES (6):
1. BEDNARZ M., RUTTMAR I., 2014, Zastosowanie jasnej nawierzchni jezdni na przykładzie realizacji mostu w Toruniu oraz wybrane procedury badawcze, Mat. Konf. Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg; doświadczenia w Europie i w Polsce, Chorzów.
2. BŁAŻEJOWSKI K., FILIPCZYK. E., 2014, Wpływ jasnych nawierzchni na trwałość nawierzchni, bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu, Mat. Konf. Jasne nawierzchnie jako istotny czynnik znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa kierowców i trwałości nawierzchni oraz zmniejszenia kosztów oświetlenia dróg; doświadczenia w Europie i w Polsce, Chorzów.
3. GÓRALCZYK S., MAZELA A., UZUNOW E., NAZIEMIEC Z., 2009, Kruszywa lekkie z osadów ściekowych i odpadów mineralnych, Górnictwo i geologia XI, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, Studia i Materiały, nr 35, 105–112.
4. GRZONKOWSKI J., 2013, Wybrane zagadnienia oświetlenia drogowego – materiały szkoleniowe, Bydgoszcz.
5. IMBiGS, 2014, Prace statutowe, Warszawa.
6. WT-2 2014 –część I: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania teczhniczne.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586