120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

Urabianie skał w kopalniach odkrywkowych jako problem optymalizacyjny

Jerzy Malewski 1  ,  
 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2012;134(Special Issue 41):175–180
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono sposób i przykłady optymalizacji układu operacji urabiania MW – rozdrabiania wtórnego – załadunku – transportu – kruszenia wstępnego w kopalniach odkrywkowych. Parametrem sterującym jest jednostkowe użycie MW. Efekt rozdrabiania ma wpływ na wydajność i koszty realizacji operacji technologicznych oraz koszty produkcji górniczej. Na przykładzie analizy rzeczywistego układu kopalni granitu pokazano wartość takich analiz na etapie negocjacji ceny usługi robót wiertniczo-strzałowych.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jerzy Malewski   
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, 50-051 Wrocław, pl. Teatralny 2
 
REFERENCJE (2):
1. MALEWSKI J., MODRZEJEWSKI S., Modelowanie i optymalizacja systemów procesów wydobycia i produkcji kruszyw łamanych. Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław 2008.
2. RINK P., Optymalizacja systemu urabiania i przeróbki wstępnej w kopalni granitu Górka Sobocka, Praca dypl. PWr., 2011.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586