PL EN
OPTYMALIZACJA PROCEDURY DEMODULACJI Z WYKORZYSTANIEM UNORMOWANEJ SUMY AMPLITUD WSTĘG BOCZNYCH JAKO KRYTERIUM DECYZYJNE
 
Więcej
Ukryj
1
Badawcze Laboratorium Diagnostyki i Wibroakustyki, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
 
 
Autor do korespondencji
Radosław Zimroz
Badawcze Laboratorium Diagnostyki i Wibroakustyki, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):151-161
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca stanowi kontynuację badań prowadzonych przez autora obejmujących problematykę wykrywania wczesnych faz uszkodzeń lokalnych w elementach maszyn górniczych obejmującą w szczególności aspekty przetwarzania diagnostycznych sygnałów drganiowych z wykorzystaniem procedury demodulacji amplitudy. Wykazano pewne wady kurtozy jako kryterium optymalizacji i zaproponowano nowe kryterium bazujące na wyznaczanej w dziedzinie częstotliwości (w widmie obwiedni) sumie amplitud składowych o częstotliwościach związanych z uszkodzeniem. Wstępne wyniki uzyskane w wyniku stosowania nowej metody są bardzo obiecujące – dzięki zmianie kryterium optymalizacji udało się wyeliminować przypadki związane z wystąpieniem impulsu o przypadkowym charakterze które powodują gwałtowny wzrost wartości kurtozy (suma amplitud wstęg bocznych jest na takie zakłócenie niewrażliwa). Metodę z powodzeniem zastosowano dla sygnałów z uszkodzonego łożyska oraz uszkodzonej przekładni
 
REFERENCJE (9)
1.
BARTELMUS W., Diagnostyka Maszyn Górniczych [w:] Górnictwo Odkrywkowe, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
 
2.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Optymalny zakres częstotliwości w procedurze demodulacji amplitudy w zastosowaniu do uszkodzeń lokalnych, Diagnostyka 1(37)/2006.
 
3.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., ZAJDA P., Detekcja lokalnych uszkodzeń w łożyskach bębnów napędowych przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy 1(23)/2006.
 
4.
BARTELMUS W., ZIMROZ R. Hryniszyn S., Diagnostyka uszkodzeń lokalnych na podstawie sygnału drgań w maszynach górniczych, Górnictwo Odkrywkowe 4–5/2005.
 
5.
GELMAN L. ZIMROZ R. BIRKEL J., WHITEHURST G., LEIGH-FIRBANK H., SIMMS D., WATERLAND B., Adaptive vibration condition monitoring technology for local tooth damage in gearboxes, Conference on Condition Monitoring, King's College, Cambridge 2005.
 
6.
RADKOWSKI S., Wibroakustyczna diagnostyka uszkodzeń niskoenergetycznych, Wydawnictwo ITE, Radom 2002.
 
7.
ZIMROZ R., Optymalizacja wyboru szerokości pasma w demodulacji sygnału do wykrywania uszkodzeń lokalnych w elementach maszyn górniczych, Transport Przemysłowy, grudzień 2006 (w druku).
 
8.
BARTELMUS W., Gearbox Diagnostic Fault Detection, Maintenance Resources.com On-line Magazine, September 2003, www.maintenanceresources.com/referencelibrary/ezine/Sep03v37.htm.
 
9.
RANDALL R.B., A new method of modelling gear faults, Journal of Mechanical Design 104, 1982, 259–267.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top