PL EN
STAN ROZPOZNANIA KRAJOWYCH ZASOBÓW GRANITU KARKONOSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Paweł P. Zagożdżon
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):137-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porządkuje informacje na temat współczesnej i historycznej eksploatacji granitu karkonoskiego. Zestawiono dostępne w literaturze i dokumentacjach geologicznych wyniki badań fizykomechanicznych właściwości surowca oraz dane dotyczące zasobów złóż. Przedstawiono kartograficzne zestawienie położenia złóż, rejonów prowadzenie prac dokumentacyjnych i dawnej eksploatacji granitu.
 
REFERENCJE (31)
1.
Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Pr. zbior. Państw. Inst. Geol, Warszawa, 1992–2005.
 
2.
BOBIŃSKI W., GAWLIKOWSKA E., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25000, Ark. Jakuszyce, Państw. Inst. Geol., 1993.
 
3.
BORKOWSKA M., Petrografia granitu Karkonoszy, Geologia Sudetica vol. II, 1966, 7–119.
 
4.
CLOOS H., Das Riesengebirge in Schlesien. Einfuhrung in die tektonische Behandlung magmatischer Erscheinungen. 1, Spez T., 1925.
 
5.
DUTHOU J.L., COUTURIE J.P., MIERZEJEWSKI M.P., PIN Ch., Oznaczenia wieku granitu Karkonoszy metodą izochronową rubidowo-strontową na podstawie całych próbek skalnych, Przegląd Geologiczny 39, nr 2, 1991, 75–78.
 
6.
DZIEDZIC K [red.], Mapa surowców skalnych regionu dolnośląskiego 1:100000, Inst. Nauk Geol. Uniw. Wrocł. – COBPGO „Poltegor”, Wrocław, 1980.
 
7.
DZIEDZIC K., KOZŁOWSKI S., MAJEROWICZ A., SAWICKI L., Surowce mineralne Dolnego Śląska, Wyd. PAN, 1979.
 
8.
DZIOBA T., DOMAŃSKI W., Uproszczona dokumentacja geologiczna złoża granitu Wiciarka, Przeds. Geol we Wrocławiu, 1968.
 
9.
GACEK K., Dokumentacja geologiczna złoża granitu Szklarska Poręba-Huta w kat. C1+B, Przeds. Geol. we Wrocławiu, 1972.
 
10.
KOZŁOWSKI S., Surowce skalne Polski, Wyd. Geol., 1986.
 
11.
KUCHTA A., Geologiczno-złożowa charakterystyka krajowych zasobów granitu karkonoskiego, Praca magisterska – nie publikowana, Arch. Polit. Wr., 2006.
 
12.
MAJKOWSKA U., Projekt prac penetracyjnych za złożem granitu porfirowatego Płoszczań-Młynik na masywie Karkonoszy, Kombinat Geologiczny Zachód we Wrocławiu, 1979.
 
13.
MARCINKOWSKA U., Orzeczenie z prac geologiczno-poszukiwawczych za granitem drobnoziarnistym w rejonie Strużnicy, Przeds. Geol. we Wrocławiu, 1972.
 
14.
MARCINKOWSKA U., Dokumentacja geologiczna złoża granitu w kat. C2 Karpniki–Strużnica, Kombinat Geologiczny Zachód we Wrocławiu, 1977.
 
15.
MARCINKOWSKA U., Sprawozdanie geologiczne w kat. C2 złoża surowca skaleniowego i granitu zwięzłego Karpniki, Kombinat Geologiczny Zachód we Wrocławiu, 1978.
 
16.
MIERZEJEWSKI M.P. Rozwój i następstwo niektórych struktur w plutonie Karkonoszy. Mat. Do Konf. Teren. pt.: Kryteria strukturalne w określaniu rozwoju granitoidów bloku karkonoskoizerskiego, Wrocław, 1973.
 
17.
MIERZEJEWSKI M.P. Surowce skalne plutonu Karkonoszy. [w:] Oberc J., Śliwiński W. (red.) Gospodarka surowcami skał litych na Dolnym Śląsku, materiały do konferencji, Wrocław, 1980, 105–108.
 
18.
MIERZEJEWSKI M.P., Struktury późnych etapów umiejscowienia magm granitu Karkonoszy, [w:] Ciężkowski W., Wojewoda J., Żelaźniewicz A. (red.), Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu, PTG, 2003, 81 – 93.
 
19.
MIERZEJEWSKI M.P., MAJEROWICZ A., CZERWIŃSKI J., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1:25000, Ark. Szklarska Poręba, Państw. Inst. Geol., 1983.
 
20.
MOCHNACKA K., Surowce użyteczne obszaru Karkonoszy i ich najbliższego sąsiedztwa, [w:] Jahn A. (red.) Karkonosze Polskie, Wyd. PAN, Wrocław, 1985, 43–52.
 
21.
SERAFIN J., Kolorowy granit ze Szklarskiej Poręby znów dostępny, Świat Kamienia 27/2004, 112.
 
22.
SZAŁAMACHA J., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1:25000, Ark. Piechowice, Państw. Inst. Geol. 1971.
 
23.
SZAŁAMACHA J., SZAŁAMACHA M., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1:25000, Ark. Rozdroże Izerskie, Państw. Inst. Geol., 1971.
 
24.
SZAŁAMACHA J., SZAŁAMACHA M., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1:25000, Ark. Świeradów Zdrój, Państw. Inst. Geol., 1984.
 
25.
SZAŁAMACHA J., SZAŁAMACHA M., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1:25000, Ark. Dziwiszów, Państw. Inst. Geol., 1990.
 
26.
SZAŁAMACHA J., SZAŁAMACHA M., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1:25000, Ark. Pisarzowice, Państw. Inst. Geol., 1994.
 
27.
SZAŁAMACHA M., Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1:25000, Ark. Kowary, Państw. Inst. Geol., 1957.
 
28.
SZAŁAMACHA M., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1:25000, Ark. Jelenia Góra Zachód, Państw. Inst. Geol., 1971.
 
29.
WILGOCKA-ŁAZAREWICZ B., Karta rejestracyjna złoża granitu Czerwony Potok, Arch. Wydz. Ochr. Środ. Urz. Woj. Jelenia Góra, 1987 vide [2].
 
30.
www.polskal.com.pl, witryna internetowa POL-SKAL sp. z o.o. oraz informacje uzyskane w zarządzie spółki.
 
31.
ZAGOŻDŻON P.P. Zdjęcie geologiczne granitoidów rejonu Krogulca w Kotlinie Jeleniogórskiej. Praca dyplomowa – nie publikowana. Arch. Inst. Geol. Uniw. Wrocł., 1994.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top