PL EN
OPTIMIZATION OF ENVELOPE ANALYSIS WITH NORMALISED SUM OF SIDEBANDS AS A DECISION CRITERION
 
More details
Hide details
1
Badawcze Laboratorium Diagnostyki i Wibroakustyki, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
 
 
Corresponding author
Radosław Zimroz
Badawcze Laboratorium Diagnostyki i Wibroakustyki, Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):151-161
 
ABSTRACT
Paper deals with investigation regarding optimisation of local fault detection problems in mining machines. Detection procedures based on vibration signal processing – envelope analysis in this case. It has been shown that kurtosis based criterion for some reasons give false alarms so a new criterion – so called normalised sum of sidebands has been proposed. Initial results have been very promising – a false alarm case has been eliminated. Proposed technique has been tested for bearing and gearbox signals.
 
REFERENCES (9)
1.
BARTELMUS W., Diagnostyka Maszyn Górniczych [w:] Górnictwo Odkrywkowe, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
 
2.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Optymalny zakres częstotliwości w procedurze demodulacji amplitudy w zastosowaniu do uszkodzeń lokalnych, Diagnostyka 1(37)/2006.
 
3.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., ZAJDA P., Detekcja lokalnych uszkodzeń w łożyskach bębnów napędowych przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy 1(23)/2006.
 
4.
BARTELMUS W., ZIMROZ R. Hryniszyn S., Diagnostyka uszkodzeń lokalnych na podstawie sygnału drgań w maszynach górniczych, Górnictwo Odkrywkowe 4–5/2005.
 
5.
GELMAN L. ZIMROZ R. BIRKEL J., WHITEHURST G., LEIGH-FIRBANK H., SIMMS D., WATERLAND B., Adaptive vibration condition monitoring technology for local tooth damage in gearboxes, Conference on Condition Monitoring, King's College, Cambridge 2005.
 
6.
RADKOWSKI S., Wibroakustyczna diagnostyka uszkodzeń niskoenergetycznych, Wydawnictwo ITE, Radom 2002.
 
7.
ZIMROZ R., Optymalizacja wyboru szerokości pasma w demodulacji sygnału do wykrywania uszkodzeń lokalnych w elementach maszyn górniczych, Transport Przemysłowy, grudzień 2006 (w druku).
 
8.
BARTELMUS W., Gearbox Diagnostic Fault Detection, Maintenance Resources.com On-line Magazine, September 2003, www.maintenanceresources.com/referencelibrary/ezine/Sep03v37.htm.
 
9.
RANDALL R.B., A new method of modelling gear faults, Journal of Mechanical Design 104, 1982, 259–267.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top