PL EN
METODA DIAGNOSTYKI PRZEKŁADNI PLANETARNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
 
 
Autor do korespondencji
Walter Bartelmus
Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2007;IX(1):3-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono metodę diagnostyki technicznej przekładni planetarnej z nieruchomym wieńcem zębatym o uzębieniu wewnętrznym. Przekładnie planetarne stanowią pierwsze stopnie wielosilnikowego układu napędowego koła czerpakowego koparki kołowej. W pracy zaproponowano metodę diagnostyki przekładni planetarnej wychodząc z analizy czynników wpływających na postać sygnału diagnostycznego. Wykazano, że przy doborze procedury diagnostycznej należy brać pod uwagę czynniki konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz zmianę stanu technicznego przekładni
 
REFERENCJE (15)
1.
SAMUEL P. D., PINES D. J., A review of vibration-based techniques for helicopter transmission diagnostics. Journal of Sound and Vibration 282/2005, 475–508.
 
2.
BARTELMUS W., Vibration condition monitoring of gearboxes. Machine Vibration 1/1992, 178–189.
 
3.
BARTELMUS W., Diagnostyka Maszyn Górniczych [w:] Górnictwo Odkrywkowe, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1998.
 
4.
BARTELMUS W., Mathematical Modelling and Computer Simulations as an Aid to Gearbox Diagnostics, Mechanical Systems and Signal Processing 15/2001, 855–871.
 
5.
BARTELMUS W., Computer-aided multistage gearbox diagnostic inference by computer simulation, Scientific Papers of the Institute of Mining of Wroclaw University of Technology. No. 100, 2002.
 
6.
BARTELMUS W., Gearbox vibration condition monitoring state of art. and new trends, International Conference on Condition Monitoring, Kings College, Cambridge, UK, 18–21 July 2005, 25–32.
 
7.
BARTELMUS W., ZIMROZ.R., Influence of random varying load to vibration generated by planetary gearbox driving bucked wheel in excavators, International Conference on COMADEM, Lulea, Sweden June 2006.
 
8.
BARTELMUS W., ZIMROZ.R., Bucket wheel variability identification on vibration analysis, Proceedings of the International Symposium Mine Planning and Equipment Selection, Torino, Italy, 20–22 September 2006, 71–76 .
 
9.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., HRYNISZYN S., Identyfikacja warunków eksploatacyjnych na potrzeby diagnostyki przekładni planetarnej do napędu koła czerpakowego, Referaty XXXIII Ogólnopolskiego Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 6–11. 03. 2006.
 
10.
BARTELMUS W., ZIMROZ.R., Planetary gearbox vibration signal analysis for conditio monitoring, Proceeding of 18th International Congress, 31 August–2 September 2005, Cranfield, UK, 499–507.
 
11.
BARTELMUS W., High power gearbox diagnostics solutions and problems, Proceedings of II International Congress of Technical Diagnostics, Warsaw 2000.
 
12.
BAYDAR N., BALL A., Detection of gear deterioration under varying load conditions by using the instantaneous power spectrum, Mechanical Systems and Signal Processing 14/2000, 907–921.
 
13.
ZHAN Y., MAKIS Y., JARDINE A.K.S., Adaptive State Detection Of Gearboxes Under Varying Load Conditions Based On Parametric Modelling, Mechanical Systems And Signal Processing 20/2004, 188–221.
 
14.
STANDER C. J., HEYNS P. S., SCHOOMBIE W., Using Vibration Monitoring For Local Fault Detection on Gears Operating Under Fluctuating Load Conditions, Mechanical Systems And Signal Processing 16/2002, 1005–1024.
 
15.
STANDER C.J., HEYNS P.S., Instantaneous Angular Speed Monitoring Of Gearboxes Under Non-Cyclic Stationary Load Conditions, Mechanical Systems And Signal Processing 19/2005, 817–835.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top