PL EN
KONCENTRACJE WYBRANYCH PIERWIASTKÓW W WĘGLU BRUNATNYM ZE ZŁOŻA OŚCISŁOWO W REJONIE KONINA
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2007;IX(1):17-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przy wykorzystaniu nowoczesnych technik instrumentalnych: ICP-MS, ICP-AES, ASA oraz analizatora rtęci Mercury SP-3D, określone zostały koncentracje wybranych pierwiastków w węglu brunatnym ze złoża Ościsłowo. Przedstawiono zawartości: Ca, Cr, Co, Zn, As, Se, Cd, Fe, Hg i S. Porównano je z ich średnią zawartością w górnej części skorupy ziemskiej. Wyniki badań posłużyły do określenia zmienności zawartości wymienionych pierwiastków oraz do ustalenia ich wzajemnych korelacji. Analiza korelacji pozwoliła na wysnucie wniosków o obecności siarczków żelaza i arsenu w badanych węglach.
 
REFERENCJE (6)
1.
PIWOCKI M., Zasięg i korelacja głównych grup trzeciorzędowych pokładów węgla brunatnego na platformowym obszarze Polski, Przegląd Geologiczny 40/1992, 281–286.
 
2.
RUDNICK R.L., GAO S., Composition of the continental crust, Treatise on Geochemistry 3/2004., 1–64.
 
3.
STANKOWSKI W., BIEDROWSKI Z., STANKOWSKA A., KOŁODZIEJ G., WIDERA M.,.
 
4.
WILKOSZ P., Litologia i stratygrafia kenozoiku okolic Konina. Przegląd Geologiczny 43/1995, 559–564.
 
5.
ZIELIŃSKI R., ZIELIŃSKI W., Podręczne tablice statystyczne, Wydawnictwo Naukowo-techniczne, Warszawa 1987.
 
6.
Dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego Ościsłowo w kat. B, C1, C2, Przedsiębiorstwo Geologiczne Proxima S. A. we Wrocławiu, 2006.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top