PL EN
ABUNDANCES OF SELECTED ELEMENTS IN BROWN COAL FROM OŚCISŁOWO DEPOSIT IN KONIN AREA
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Mining Science 2007;IX(1):17-24
 
ABSTRACT
Novel instrumental techniques, sych as ICP-MS, ICP-AES, ASA and Mercury SP-3D were used for determination of abundances of selected elements in brown coal from Ościsłowo deposit. Concentrations of Ca, Cr, Co, Zn, As, Se, Cd, Fe, Hg i S were analyzed in this research. The abundances were compared to Upper Earth-crust Clarke vaules. The variability of abundance of those elements was also determined in form of parameters of descriptive statistics. The analysis of correlations between abundances of particular elements led to the assesment that ferrum and arsenium sulphides may occure in coals of Ościsłowo deposit.
 
REFERENCES (6)
1.
PIWOCKI M., Zasięg i korelacja głównych grup trzeciorzędowych pokładów węgla brunatnego na platformowym obszarze Polski, Przegląd Geologiczny 40/1992, 281–286.
 
2.
RUDNICK R.L., GAO S., Composition of the continental crust, Treatise on Geochemistry 3/2004., 1–64.
 
3.
STANKOWSKI W., BIEDROWSKI Z., STANKOWSKA A., KOŁODZIEJ G., WIDERA M.,.
 
4.
WILKOSZ P., Litologia i stratygrafia kenozoiku okolic Konina. Przegląd Geologiczny 43/1995, 559–564.
 
5.
ZIELIŃSKI R., ZIELIŃSKI W., Podręczne tablice statystyczne, Wydawnictwo Naukowo-techniczne, Warszawa 1987.
 
6.
Dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego Ościsłowo w kat. B, C1, C2, Przedsiębiorstwo Geologiczne Proxima S. A. we Wrocławiu, 2006.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top