PL EN
Optymalna filtracja sygnałów i jej zastosowanie w diagnostyce przekładni zębatych. Część 1 Podstawy teoretyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Gónictwa
 
 
Mining Science 2009;128(36):237-244
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono propozycję zastosowania filtracji optymalnej Wienera do ekstrakcji sygnału informacyjnego w diagnostyce uszkodzeń lokalnych w przekładniach zębatych. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej, wyjaśniającej istotę podejścia zilustrowaną prostym przykładem symulacyjnym i implementacyjnej, w odniesieniu do sygnałów rzeczywistych. W pierwszej części pracy zdefiniowano problem, następnie omówiono koncepcję filtracji optymalnej wg Wienera. Na zakończenie pierwszej części rozważań przedstawiono ilustrację problemu odszumiania (filtracji optymalnej) dla prostego przykładu symulacyjnego. Analizy rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych w czasie pracy przekładni przedstawia druga część pracy.
 
REFERENCJE (9)
1.
MĄCZAK J., Wykorzystanie zjawiska modulacji sygnału wibroakustycznego w diagnozowaniu przekładni o zębach śrubowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1998.
 
2.
WANG W., Early detection of gear tooth cracking using resonance demodulation technique. Mechanical Systems and Signal Processing, 15(5), 2001, 887-903.
 
3.
BARSZCZ T., RANDALL R.B., Application of spectral kurtosis for detection of a tooth crack in the planetary gear of a wind turbine, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 23, Issue 4, May 2009, 1352-1365.
 
4.
ANTONI J. and RANDALL R.B., The spectral kurtosis: application to the vibratory surveillance and diagnostics of rotating machines, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 20, Issue 2, February 2006,308-331.
 
5.
SAWALHI N., RANDALL R.B., ENDO H., The enhancement of fault detection and diagnosis in rolling element bearings using minimum entropy deconvolution combined with spectral kurtosis. Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 21, Issue 6, August 2007, 2616-2633.
 
6.
BARTELMUS W., ZIMROZ R., Optymalny zakres częstotliwości w procedurze demodulacji amplitudy w zastosowaniu do uszkodzeń lokalnych, Diagnostyka (Warszawa), 2006 nr 1, s. 141-150, 2006.
 
7.
COMBET F., GELMAN L., Optimal filtering of gear signals for early damage detection based on the spectral kurtosis, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 23, Issue 3, April 2009, 652-668.
 
8.
BARSZCZ T., RANDALL R.B., Application of spectral kurtosis for detection of a tooth crack in the planetaty gear of a wind turbine, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 23, Issue 4, May 2009, 1352-1365.
 
9.
WIENER N., Extrapolation, Interpolation and Smoothing of Stationary Time Series with Engineering Applications, MIT Press (1930/1949).
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top