PL EN
Opracowanie prognozy przemieszczeń pionowych terenu górniczego ZG "KONRAD" w Iwinach
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Tadeusz Głowacki
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2009;128(36):33-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pomiary geodezyjne na terenach górniczych stanowią podstawowe źródło informacji o deformacjach terenu, w tym o przemieszczeniach pionowych. Prognoza zmian przemieszczeń pionowych terenu pozwala na prowadzenie racjonalnej gospodarki przestrzennej w obszarze będącym pod wpływem działalności kopalni. W artykule przedstawiono wyniki niwelacyjnych pomiarów geodezyjnych na terenie kopalni ZG „Konrad” w Iwinach. Obliczone zostały wskaźniki deformacji terenu górniczego, przeprowadzono prognozę obniżeń terenu górniczego metodą Budryka-Knothego na lata 2000– 2010, oraz weryfikację prognozy na podstawie pomiarów geodezyjnych.
 
REFERENCJE (7)
1.
BARANIECKI L., GROCHOWSKI A., MYDLARSKI T, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów, arkusz Iwiny, 1:25000, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1955.
 
2.
BORECKI M., KNOTHE S., Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1980.
 
3.
CHWASTEK I, KIEŁBASIEWICZ W., KOWALCZYK ML, MALINOWSKI N., SKOWRONEK W., Wpływ eksploatacji górniczej na deformacje zapory zbiornika osadowego „Iwiny", Raporty Inst. Geotech. PWr., Ser. PRE 208, 1981.
 
4.
DYCHTOWICZ Z., SKOWRONEK H, SŁOWIK H., Wpływ eksploatacji rud miedzi na odkształcenie powierzchni na przykładzie kopalń Lena, Konrad i Nowy Kościół, II Krajowy Zjazd Górnictwa Rud, Część 1, Lubin 1966, s. 144-181.
 
5.
KIEŁBASIEWICZ W., KOWALCZYK M., MALINOWSKI N., Analiza przemieszczeń i deformacji zapory ziemnej Wartowice w okresie 1970-1988, Raporty Inst. Geotech. PWr. Ser. SPR 1988, Nr 514.
 
6.
KONSTANTYNOWICZ E., JAROSIŃSKI S., Monografia przemysłu miedziowego w Polsce. Tom 1 i 2. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1971.
 
7.
SAWICKI J., Zmiany naturalnej infiltracji opadów do warstw wodonośnych pod wpływem głębokiego, górniczego drenażu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top