PL EN
Prediction of vertical displacements on "KONRAD" mining ground in Iwiny (SW Poland)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Tadeusz Głowacki
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2009;128(36):33-42
 
ABSTRACT
The results of geodetic measurements in mining areas are basic information about ground deformations, particularly vertical displacements of the ground. Prognosis of vertical displacements is important for rational spatial development of mining grounds. In the paper surveying techniques used in the “Konrad” mining ground in Iwiny have been synthetically characterized. Coefficient values of vertical displacement have been calculated for different methods of copper extraction used there. Displacement coefficient is the most important factor in ground subsidence predictions due to underground mining. Calculated values of subsidence prediction have been verified with the results of geodetic measurements for the 2000–20100 period.
 
REFERENCES (7)
1.
BARANIECKI L., GROCHOWSKI A., MYDLARSKI T, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów, arkusz Iwiny, 1:25000, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1955.
 
2.
BORECKI M., KNOTHE S., Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1980.
 
3.
CHWASTEK I, KIEŁBASIEWICZ W., KOWALCZYK ML, MALINOWSKI N., SKOWRONEK W., Wpływ eksploatacji górniczej na deformacje zapory zbiornika osadowego „Iwiny", Raporty Inst. Geotech. PWr., Ser. PRE 208, 1981.
 
4.
DYCHTOWICZ Z., SKOWRONEK H, SŁOWIK H., Wpływ eksploatacji rud miedzi na odkształcenie powierzchni na przykładzie kopalń Lena, Konrad i Nowy Kościół, II Krajowy Zjazd Górnictwa Rud, Część 1, Lubin 1966, s. 144-181.
 
5.
KIEŁBASIEWICZ W., KOWALCZYK M., MALINOWSKI N., Analiza przemieszczeń i deformacji zapory ziemnej Wartowice w okresie 1970-1988, Raporty Inst. Geotech. PWr. Ser. SPR 1988, Nr 514.
 
6.
KONSTANTYNOWICZ E., JAROSIŃSKI S., Monografia przemysłu miedziowego w Polsce. Tom 1 i 2. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1971.
 
7.
SAWICKI J., Zmiany naturalnej infiltracji opadów do warstw wodonośnych pod wpływem głębokiego, górniczego drenażu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top