PL EN
Comprehensive assessment of polyurethane idlers used in the open pit mining
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Lech Gładysiewicz
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2009;128(36):19-31
 
 
REFERENCES (7)
1.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., Analiza porównawcza jakości krążników stosowanych w kopalniach podziemnych. Transport przemysłowy, nr 1(23), 2006, Wrocław 2006.
 
2.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., WAJDA A., Ocena jakości krążników metodą wskaźnikową, Aktualia i perspektywy w górnictwie, Wrocław 2003.
 
3.
KRÓL R., Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na opory obracania krążników stosowanych w górnictwie, Praca doktorska. Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 (niepublikowana).
 
4.
SAWICKI W., Wpływ czynników konstrukcyjnych na hałas emitowany przez trasą przenośnika taśmowego, Rozprawa doktorska, Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000 (niepublikowana).
 
5.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., KUBIAK D., KOTOWICZ Z., Badania jakości krążników z płaszczem z tworzywa sztucznego, Raport Instytutu Górnictwa, Politechniki Wrocławskiej, Seria SPR nr 16, 2009 (niepublikowana).
 
6.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., Badania wpływu warunków eksploatacyjnych na opory obracania krążników, Transport Przemysłowy, nr 2, 2003.
 
7.
KAWALEC W., KULINOWSKI P., Obliczenia przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy, nr 1(27), 2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top