120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

Comprehensive assessment of polyurethane idlers used in the open pit mining

 
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
Mining Science 2009;128(36):19–31
CORRESPONDING AUTHOR
Lech Gładysiewicz
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
REFERENCES (7):
1. GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., Analiza porównawcza jakości krążników stosowanych w kopalniach podziemnych. Transport przemysłowy, nr 1(23), 2006, Wrocław 2006.
2. GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., WAJDA A., Ocena jakości krążników metodą wskaźnikową, Aktualia i perspektywy w górnictwie, Wrocław 2003.
3. KRÓL R., Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na opory obracania krążników stosowanych w górnictwie, Praca doktorska. Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 (niepublikowana).
4. SAWICKI W., Wpływ czynników konstrukcyjnych na hałas emitowany przez trasą przenośnika taśmowego, Rozprawa doktorska, Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000 (niepublikowana).
5. GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., KUBIAK D., KOTOWICZ Z., Badania jakości krążników z płaszczem z tworzywa sztucznego, Raport Instytutu Górnictwa, Politechniki Wrocławskiej, Seria SPR nr 16, 2009 (niepublikowana).
6. GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., Badania wpływu warunków eksploatacyjnych na opory obracania krążników, Transport Przemysłowy, nr 2, 2003.
7. KAWALEC W., KULINOWSKI P., Obliczenia przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy, nr 1(27), 2007.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586