PL EN
Digital modeling of Niedźwiedzia Cave in KLETNO (Lower Silesia) and its geological surroundings
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Corresponding author
Paweł P. Zagożdżon
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2009;128(36):221-236
 
ABSTRACT
The paper shows elements of geological evolution of crystalline geological units in Kłodzko Kettle and the lithological and tectonic characteristics of rocks in Niedźwiedzia Cave’s surroundings. The way of selection and analysis of geological data, and the methods of digital 3D model’s construction have been shown. The authors pay attention to problems of computer modelling of complicated geological structures and form of exceptionally complicated underground objects.
 
REFERENCES (12)
1.
CACOŃ S., MĄKOLSKI K., Prace geodezyjne w Jaskini, [w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie, pod red. A. Jahna, S. Kozłowskiego i T. Wiszniowskiej, Ossolineum, Wrocław 1989, 168-179.
 
2.
CIĘŻKOWSKI W. (red.), Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, 40 lat eksploracji, badań, ochrony i turystyki, Wyd. „Maria", Nowa Ruda 2006.
 
3.
CWOJDZIŃSKI S., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1:25000. Ark. Strome Śląskie, Wyd. Geol., Warszawa 1983.
 
4.
DON J., Tektonika łupków strefy Siennej oraz korelacja rozwoju gnejsów z etapami deformacji me-tamorfiku Śnieżnika, Geol. Sud., Vol. 17, nr 1-2, 1982, 103-124.
 
5.
DON J., Jaskinia na tle ewolucji geologicznej Masywu Śnieżnika, [w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Badania i udostępnianie, Pod red. A. Jahna, S. Kozłowskiego i T. Wiszniowskiej, Ossolineum, Wrocław 1989, 59-79.
 
6.
GUNIA J., Mikroflora z wapieni krystalicznych okolicy Nowego Waliszowa (Krowiarki-Sudety Środkowe), Geol. Sud. vol. XIX, nr 2, 1984, 75-86.
 
7.
KOZŁOWSKI S., Budowa geologiczna otoczenia jaskini, [w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Pod red. A. Jahna, S. Kozłowskiego i T. Wiszniowskiej, Ossolineum, Wrocław 1989, 80-118.
 
8.
PULINA M., Środowisko geograficzne, [w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Pod red. A. Jahna, S. Kozłowskiego i T. Wiszniowskiej, Ossolineum, Wrocław 1989, 21-57.
 
9.
PULINOWA M.Z., PULINA M., Analiza spękań Jaskini Niedźwiedziej. Acta Univ. Wrat., nr 127, Studia Geogr., XIV, t. 1, 1970, 39^13.
 
10.
WITEK B., Charakterystyka petrograficzna serii marmurów wapienno-dolomitowych, [w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie, pod red. Jahna A., Kozłowskiego S. i Wiszniowskiej T. Ossolineum, Wrocław 1989, 119-136.
 
11.
ZAGRODNY K, Przestrzenny model budowy geologicznej górotworu w rejonie złóż marmuru Kletno II i Kletno IV, Pr. dyplom, na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr., niepubl. Arch. PWr., 2008.
 
12.
ŻELAŻNIEWICZ A., Postęp wiedzy o krystaliniku Sudetów w latach 1990-2003, [w:] W. Ciężkowski, J. Wojewoda, A. Żelaźniewicz, Sudety Zachodnie: odwendu do czwartorzędu, Wrocław 2003, 7-15.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top