PL EN
Cyfrowe modelowanie Jaskini Niedźwiedziej W Kletnie oraz jej geologicznego otoczenia
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 
 
Autor do korespondencji
Paweł P. Zagożdżon
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2009;128(36):221-236
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na tle historii ewolucji geologicznej regionu ukazano litologiczną i tektoniczną charakterystykę górotworu w rejonie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Przedstawiono sposób selekcji i analizy danych geologicznych oraz metodykę tworzenia przestrzennych modeli: budowy geologicznej, Jaskini Niedźwiedziej i morfologii terenu. Wskazano trudności pojawiające się przy tworzeniu cyfrowych modeli przestrzennych skomplikowanych struktur geologicznych i obiektów podziemnych o wyjątkowo złożonej morfologii.
 
REFERENCJE (12)
1.
CACOŃ S., MĄKOLSKI K., Prace geodezyjne w Jaskini, [w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie, pod red. A. Jahna, S. Kozłowskiego i T. Wiszniowskiej, Ossolineum, Wrocław 1989, 168-179.
 
2.
CIĘŻKOWSKI W. (red.), Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, 40 lat eksploracji, badań, ochrony i turystyki, Wyd. „Maria", Nowa Ruda 2006.
 
3.
CWOJDZIŃSKI S., Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów 1:25000. Ark. Strome Śląskie, Wyd. Geol., Warszawa 1983.
 
4.
DON J., Tektonika łupków strefy Siennej oraz korelacja rozwoju gnejsów z etapami deformacji me-tamorfiku Śnieżnika, Geol. Sud., Vol. 17, nr 1-2, 1982, 103-124.
 
5.
DON J., Jaskinia na tle ewolucji geologicznej Masywu Śnieżnika, [w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Badania i udostępnianie, Pod red. A. Jahna, S. Kozłowskiego i T. Wiszniowskiej, Ossolineum, Wrocław 1989, 59-79.
 
6.
GUNIA J., Mikroflora z wapieni krystalicznych okolicy Nowego Waliszowa (Krowiarki-Sudety Środkowe), Geol. Sud. vol. XIX, nr 2, 1984, 75-86.
 
7.
KOZŁOWSKI S., Budowa geologiczna otoczenia jaskini, [w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Pod red. A. Jahna, S. Kozłowskiego i T. Wiszniowskiej, Ossolineum, Wrocław 1989, 80-118.
 
8.
PULINA M., Środowisko geograficzne, [w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie. Pod red. A. Jahna, S. Kozłowskiego i T. Wiszniowskiej, Ossolineum, Wrocław 1989, 21-57.
 
9.
PULINOWA M.Z., PULINA M., Analiza spękań Jaskini Niedźwiedziej. Acta Univ. Wrat., nr 127, Studia Geogr., XIV, t. 1, 1970, 39^13.
 
10.
WITEK B., Charakterystyka petrograficzna serii marmurów wapienno-dolomitowych, [w:] Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Badania i udostępnianie, pod red. Jahna A., Kozłowskiego S. i Wiszniowskiej T. Ossolineum, Wrocław 1989, 119-136.
 
11.
ZAGRODNY K, Przestrzenny model budowy geologicznej górotworu w rejonie złóż marmuru Kletno II i Kletno IV, Pr. dyplom, na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr., niepubl. Arch. PWr., 2008.
 
12.
ŻELAŻNIEWICZ A., Postęp wiedzy o krystaliniku Sudetów w latach 1990-2003, [w:] W. Ciężkowski, J. Wojewoda, A. Żelaźniewicz, Sudety Zachodnie: odwendu do czwartorzędu, Wrocław 2003, 7-15.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top