PL EN
Kompleksowa ocena jakości krążników poliuretanowych stosowanych w górnictwie oodkrywkowym
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Lech Gładysiewicz
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2009;128(36):19-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę jakość krążników nośnych wykonanych w wersji z płaszczem z poliuretanu, które przeznaczone są do transportu węgla w PGE KWB Turów S.A. Wyznaczono wszystkie parametry użytkowe krążników, będące źródłem informacji o ich stanie technicznym. Przeprowadzono analizę rozkładu efektywnego czasu pracy dla wybranych krążników w oparciu o laboratoryjną metodę badań trwałościowych. Wskazano kierunki dalszych prac mających na celu poprawę aktualnie stosowanej konstrukcji krążnika.
 
REFERENCJE (7)
1.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., Analiza porównawcza jakości krążników stosowanych w kopalniach podziemnych. Transport przemysłowy, nr 1(23), 2006, Wrocław 2006.
 
2.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., WAJDA A., Ocena jakości krążników metodą wskaźnikową, Aktualia i perspektywy w górnictwie, Wrocław 2003.
 
3.
KRÓL R., Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na opory obracania krążników stosowanych w górnictwie, Praca doktorska. Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 (niepublikowana).
 
4.
SAWICKI W., Wpływ czynników konstrukcyjnych na hałas emitowany przez trasą przenośnika taśmowego, Rozprawa doktorska, Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000 (niepublikowana).
 
5.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., KUBIAK D., KOTOWICZ Z., Badania jakości krążników z płaszczem z tworzywa sztucznego, Raport Instytutu Górnictwa, Politechniki Wrocławskiej, Seria SPR nr 16, 2009 (niepublikowana).
 
6.
GŁADYSIEWICZ L., KRÓL R., Badania wpływu warunków eksploatacyjnych na opory obracania krążników, Transport Przemysłowy, nr 2, 2003.
 
7.
KAWALEC W., KULINOWSKI P., Obliczenia przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy, nr 1(27), 2007.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top