PL EN
Ocena poprawności doboru cech konstrukcyjnych wybranych krążników nośnych z wykorzystaniem MES
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Robert Król
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
Mining Science 2012;135(42):37–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne podejście do projektowanie maszyn roboczych, w tym także przenośników taśmowych oraz krążników wymaga uwzględnienia parametrów konstrukcyjnych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur optymalizacyjnych. W artykule, w oparciu o dostarczoną dokumentację techniczną przedstawiono wyniki analiz dotyczących oceny poprawności doboru geometrycznych i materiałowych cech konstrukcyjnych krążników przenośników taśmowych stosowanych do transportu węgla brunatnego oraz nadkładu. Wyznaczono zakres obciążeń roboczych, którym poddawane są krążniki w trakcie prowadzonej odstawy urobku. Przeprowadzono szereg analiz dotyczących m.in. oceny możliwość występowania zmian wzajemnego położenia piasty względem płaszcza, poprawno- ści doboru tolerancji przyjętych pasowań, wielkości występujących koncentracji naprężeń w połą- czeniach spawanych oraz analizę kształtu piasty.
 
REFERENCJE (7)
1.
KRÓL R., GŁADYSIEWICZ L., WAJDA A., Analiza rozkładu obciążeń krążników nośnych w kopalniach rud miedzi, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze Nr 2/2010.
 
2.
KRÓL R., Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na opory obracania krążników stosowanych w górnictwie. Praca doktorska. Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003 (nie publikowana).
 
3.
KAWALEC W., KULINOWSKI P., Obliczenia przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy 1(27), 2007.
 
4.
RUSIŃSKI E., Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 
5.
BABIUCH M., SolidWorks 2006 w praktyce, Wydawnictwo Helion, 2006.
 
6.
JUNUTHULA NARASIMHA REDDY, Energy principles and variational methods in applied mechanics, John Wiley and Sons, 2002, 592.
 
7.
KOWALIK, M., KONIECKO M., Comparison of Huber-Mises and Treska yield criteria, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, 2009, Z. 15 (165), s. 127–135.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586