PL EN
The evaluation of the selection of design parameters of chosen carrying idlers with the use of FEM
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Robert Król
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław.
 
 
Mining Science 2012;135(42):37-53
 
ABSTRACT
The state-of-the-art designing of heavy machinery, including belt conveyors and idlers requires the analysis of their design parameters with the use of optimization procedures. In the paper, basing upon the delivered technical documentation, the results of analysis of the choice of the appropriate geometrical and material parameters of belt conveyor idlers for the high capacity coal and overburden transportation in lignite surface mines has been presented. The distribution of operational loadings in the mine has been identified. Several analysis, including but not limited to the possibility of alternative positioning of a hub within a coating, accuracy of assumed tolerance, stresses concentration in welded joints and shape of hub analysis.
 
REFERENCES (7)
1.
KRÓL R., GŁADYSIEWICZ L., WAJDA A., Analiza rozkładu obciążeń krążników nośnych w kopalniach rud miedzi, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze Nr 2/2010.
 
2.
KRÓL R., Wpływ czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na opory obracania krążników stosowanych w górnictwie. Praca doktorska. Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2003 (nie publikowana).
 
3.
KAWALEC W., KULINOWSKI P., Obliczenia przenośników taśmowych, Transport Przemysłowy 1(27), 2007.
 
4.
RUSIŃSKI E., Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 
5.
BABIUCH M., SolidWorks 2006 w praktyce, Wydawnictwo Helion, 2006.
 
6.
JUNUTHULA NARASIMHA REDDY, Energy principles and variational methods in applied mechanics, John Wiley and Sons, 2002, 592.
 
7.
KOWALIK, M., KONIECKO M., Comparison of Huber-Mises and Treska yield criteria, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo, 2009, Z. 15 (165), s. 127–135.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top