120.55
ICV
70
MNiSW
 
 

O fraktalnej naturze geotechnologii

 
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
Mining Science 2012;135(42):179–193
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedstawiono fraktalną interpretacje struktury technologii surowcowych nazwanych ogólnie geotechnologią. Pokazano efekt rozwoju takich technologii przez powielenie elementarnej zasady separacji składników w kolejnych stadiach procesu technologicznego. Systemy operacji w każdym stadium lub etapie rozwoju technologii są podobne, a więc posiadają podstawową cechę fraktali - samopodobieństwo. Podano wiele przykładów takiego podobieństwa mierzonego różnymi miarami - ekonomicznymi, technologicznymi, geometrycznymi. Przedstawiono również model informacyjny fraktala technologicznego i jego podstawowe zmienne i parametry.
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jerzy Malewski
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, Wyb. Wyspiańskiego 50-370 Wrocław
 
REFERENCJE (10):
1. AHMED H.A.M., DRZYMAŁA J., Two-dimensional fractal linearization of distribution curves, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 39,2005.
2. BATTY M, LONGLEY P., Urban growth and form: scaling, fractal geometry, and diffusion-limited aggregation, Environment and Planning A. 1989, volume 21.
3. DRZYMAŁA J., Mineral processing, Wrocław University of Technology, 2007.
4. KWAŚNIEWSKI M., WANG J., O fraktalnym charakterze powierzchni ścianek spękań w skałach, XVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Szklarska Poręba 1995.
5. MALEWSKI J., Zarządzanie produkcją – kluczową technologią rozwoju przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących, Cuprum, 1/2008.
6. STAUFFER D., STANLEY H.E, Od Newtona do Mandelbrota – wstęp do fizyki teoretycznej, WNT, Warszawa 199.
7. URBAŃSKI J., GIS w badaniach przyrodniczych, e-book, 2012.
8. WHITEN W.J., A matrix theory of comminution machines, Chem. Eng. Sci, 1974, vol 29.
9. WITTEN T.A. SANDER L.M., Diffusion-limited aggregation, Physical Review B, v.27 nr 9, 1982.
10. WOLFRAM S., A New Kind of Science, Wolfram Media, 2002 Geotechnology, fractals, modeling.
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586