PL EN
Projektowanie rekultywacji na przykładzie kopalni Wilcza Góra
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Colas Kruszywa Sp. z o.o.
 
2
Poltegor-Instytut IGO
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Marek   

Colas Kruszywa Sp. z o.o., 62-070 Palędzie, ul. Nowa 49
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):151-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi podsumowanie wyników prac badawczych, dotyczących wykorzystania laserowego skaningu naziemnego w planowaniu i zarządzaniu eksploatacją i rekultywacją wyrobisk, w odkrywkowych zakładach górniczych, wydobywających kopalinę przy użyciu materiałów wybuchowych.
 
REFERENCJE (5)
1.
Biproskal, 1992, Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych Kopalnia Bazaltu Wilcza Góra, Wrocław.
 
2.
BRYCH M., ROGOSZ K., 2012, Wykorzystanie laserowego systemu skanującego w optymalizacji parametrów prowadzenia robót strzałowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 134, s. Studia i Materiały, nr 41, Wrocław.
 
3.
PATLA S., 2009, Zastosowanie skaningu laserowego do wyznaczania objętości zwałowisk i składowisk produktów na przykładzie Kopalni Piława Górna, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, s. Studia i Materiały, nr 35, Wrocław.
 
4.
Poltegor-Instytut IGO, 2013, Określenie wpływu robót strzałowych na rezerwat Wilcza Góra oraz wyznaczenie warunków prowadzenia eksploatacji w Kopalni Bazaltu Wilcza Góra, Wrocław.
 
5.
Rozporządzenie MGPiPS z dnia 1.04.2003 r. ws. nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych, Dz.U.2003.72.65.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top