PL EN
Reclamation design for "Wilcza Góra" quarry example
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Colas Kruszywa Sp. z o.o.
 
2
Poltegor-Instytut IGO
 
 
Corresponding author
Paweł Marek   

Colas Kruszywa Sp. z o.o., 62-070 Palędzie, ul. Nowa 49
 
 
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):151-158
 
ABSTRACT
The article is a presentation of the research results on the use of laser scanning for the planning and management of mining and reclamation in the opencast mining companies.
 
REFERENCES (5)
1.
Biproskal, 1992, Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych Kopalnia Bazaltu Wilcza Góra, Wrocław.
 
2.
BRYCH M., ROGOSZ K., 2012, Wykorzystanie laserowego systemu skanującego w optymalizacji parametrów prowadzenia robót strzałowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 134, s. Studia i Materiały, nr 41, Wrocław.
 
3.
PATLA S., 2009, Zastosowanie skaningu laserowego do wyznaczania objętości zwałowisk i składowisk produktów na przykładzie Kopalni Piława Górna, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, s. Studia i Materiały, nr 35, Wrocław.
 
4.
Poltegor-Instytut IGO, 2013, Określenie wpływu robót strzałowych na rezerwat Wilcza Góra oraz wyznaczenie warunków prowadzenia eksploatacji w Kopalni Bazaltu Wilcza Góra, Wrocław.
 
5.
Rozporządzenie MGPiPS z dnia 1.04.2003 r. ws. nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych, Dz.U.2003.72.65.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top