120.55
ICV
8
MNiSW
 
 

Reclamation design for "Wilcza Góra" quarry example

Paweł Marek 1  ,  
 
1
Colas Kruszywa Sp. z o.o.
2
Poltegor-Instytut IGO
Mining Science 2014;21(Special Issue 1):151–158
ABSTRACT
The article is a presentation of the research results on the use of laser scanning for the planning and management of mining and reclamation in the opencast mining companies.
CORRESPONDING AUTHOR
Paweł Marek   
Colas Kruszywa Sp. z o.o., 62-070 Palędzie, ul. Nowa 49
 
REFERENCES (5):
1. Biproskal, 1992, Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych Kopalnia Bazaltu Wilcza Góra, Wrocław.
2. BRYCH M., ROGOSZ K., 2012, Wykorzystanie laserowego systemu skanującego w optymalizacji parametrów prowadzenia robót strzałowych, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 134, s. Studia i Materiały, nr 41, Wrocław.
3. PATLA S., 2009, Zastosowanie skaningu laserowego do wyznaczania objętości zwałowisk i składowisk produktów na przykładzie Kopalni Piława Górna, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PWr., nr 125, s. Studia i Materiały, nr 35, Wrocław.
4. Poltegor-Instytut IGO, 2013, Określenie wpływu robót strzałowych na rezerwat Wilcza Góra oraz wyznaczenie warunków prowadzenia eksploatacji w Kopalni Bazaltu Wilcza Góra, Wrocław.
5. Rozporządzenie MGPiPS z dnia 1.04.2003 r. ws. nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych, Dz.U.2003.72.65.
Copy url
Share
 
 
Sign up for email alerts
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586