PL EN
Możliwości wykorzystania aplikacji GIS do prac związanych z kartowaniem geologicznym na przykładzie podziemnego obiektu "Włodarz" w Górach Sowich
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Damian Kasza
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2012;135(42):23-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano najważniejsze wyniki badań otrzymane w ramach realizacji pracy dyplomowej pod tytułem „Charakterystyka budowy geologicznej obiektu „Włodarz” (kompleks „Riese”, Góry Sowie) na podstawie zdjęcia geologicznego wyrobisk udostępnionych w ramach podziemnej trasy turystycznej”. Omówiono także możliwości wykorzystania komercyjnych oraz darmowych aplikacji GIS jako narzędzi służących do wizualizacji wyników obserwacji. Scharakteryzowano utworzoną strukturę bazy danych oraz możliwe sposoby publikacji otrzymanych wyników. Opracowanie wykonano na podstawie rezultatów prac terenowych przeprowadzonych w obiekcie Włodarz w Górach Sowich (Sudety Środkowe), w chwili obecnej będącym kwitnącym ośrodkiem turystycznym przyciągającym zwiedzających swą ciekawą historią.
 
REFERENCJE (8)
1.
ANISZEWSKI M., ZAGÓRSKI P., 2006, Podziemny świat Gór Sowich – wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo TECHNOL, Kraków.
 
2.
CWOJDZIŃSKI S., KOZDRÓJ W., 2007, Sudety. Przewodnik geoturystyczny – The Sudetes. Geoturist guide, Państwowy Instytut Geologiczny.
 
3.
ESRI, 1998, ESRI Shapefile Technical Description, http://www.esri.com/library/wh... shapefile.pdf.
 
4.
GROCHOLSKI W., 1967, Przewodnik geologiczny po Sudetach, Wydawnictwa Geologiczne Warszawy, Warszawa.
 
5.
KASZA D., 2011, Charakterystyka budowy geologicznej obiektu „Włodarz” (kompleks „Riese”, Góry Sowie) na podstawie zdjęcia geologicznego wyrobisk udostępnionych w ramach podziemnej trasy turystycznej, praca magisterska, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 
6.
KOSMATY J., 2006, Roboty górnicze prowadzone w Górach Sowich w ramach programu „Riese” w okresie II Wojny Światowej, Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 117, seria: studia i materiały 32, Wrocław, s. 146–161.
 
7.
OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM, 2011, OGC Standards, http://www.opengeospatial.org/ standards.
 
8.
ŻELAŹNIEWICZ A., 1987, Tektoniczna i metamorficzna ewolucja Gór Sowich, Rocznik PTG vol. 57, nr 3–4, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, praca magisterska, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top