PL EN
The possibilities of using GIS applications to geological mapping works on the example of "Włodarz" underground object in the Owl Mountains
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Damian Kasza
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2012;135(42):23-35
 
ABSTRACT
The article presents the main results obtained as part of a diploma thesis titled “Characteristics of the geological structure of the “Włodarz” object (complex Riese, Owl Mountains) based on geological image of underground tunnels made available within the underground tourist route. The possibilities of using commercial and free GIS applications as tools for visualizing the results of observations were discussed. The structure of created database and possible ways of publishing the results were also characterized. Elaborat was based on the results of field work performed in the Włodarz facility in the Owl Mountains (Central Sudetes), which is currently thriving tourist center attracting visitors to its colorful history.
 
REFERENCES (8)
1.
ANISZEWSKI M., ZAGÓRSKI P., 2006, Podziemny świat Gór Sowich – wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo TECHNOL, Kraków.
 
2.
CWOJDZIŃSKI S., KOZDRÓJ W., 2007, Sudety. Przewodnik geoturystyczny – The Sudetes. Geoturist guide, Państwowy Instytut Geologiczny.
 
3.
ESRI, 1998, ESRI Shapefile Technical Description, http://www.esri.com/library/wh... shapefile.pdf.
 
4.
GROCHOLSKI W., 1967, Przewodnik geologiczny po Sudetach, Wydawnictwa Geologiczne Warszawy, Warszawa.
 
5.
KASZA D., 2011, Charakterystyka budowy geologicznej obiektu „Włodarz” (kompleks „Riese”, Góry Sowie) na podstawie zdjęcia geologicznego wyrobisk udostępnionych w ramach podziemnej trasy turystycznej, praca magisterska, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 
6.
KOSMATY J., 2006, Roboty górnicze prowadzone w Górach Sowich w ramach programu „Riese” w okresie II Wojny Światowej, Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 117, seria: studia i materiały 32, Wrocław, s. 146–161.
 
7.
OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM, 2011, OGC Standards, http://www.opengeospatial.org/ standards.
 
8.
ŻELAŹNIEWICZ A., 1987, Tektoniczna i metamorficzna ewolucja Gór Sowich, Rocznik PTG vol. 57, nr 3–4, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, praca magisterska, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top