PL EN
Internetowy system geoinformacyjny o dawnych obiektach górniczych na przykładzie kopalni węgla kamiennego "Julia" w Wałbrzychu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Poltegor-Instytut
 
 
Autor do korespondencji
Jan Blachowski
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2011;133(40):35-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono metodykę budowy internetowej aplikacji mapy w środowisku GIS udostępniającej wybrane informacje o powierzchniowych obiektach dawnej kopalni węgla kamiennego. Scharakteryzowano strukturę geograficznej bazy danych obiektów, funkcjonalność systemu geoinformacyjnego oraz wykorzystane do budowy aplikacji środowisko systemów informacji geograficznej (ESRI ArcGIS). System opracowano na przykładzie dawnej, podziemnej kopalni węgla kamiennego „Julia” w Wałbrzychu. Na terenie kopalni projektowany jest Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia” w celu zachowania dziedzictwa górniczego. Przedstawiono także możliwości wykorzystania i rozwoju systemu geoinformacyjnego.
 
REFERENCJE (18)
1.
BLACHOWSKI J., 2008, System informacji geograficznej wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego podstawą zwiększenia efektywności i wiarygodności badań deformacji powierzchni terenów pogórniczych, Pr. Nauk. Inst. Gór. PWr., Stud. Mater., Nr 123, Górnictwo i geologia X, Nr 34, 17–27.
 
2.
BLACHOWSKI J., MALCZEWSKI P., NAKONIECZNA I., 2008, Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnośląskim w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE w Polsce, PTIP, Roczniki Geomatyki, t. 6, z. 4, 19–26.
 
3.
CHOJKA A., 2009, Adaptacja technologii MDA do budowy systemu geoinformacyjnego na poziomie gminy, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009, 47–57.
 
4.
ESRI, 2008. ArcGIS 9. What is ArcGIS 9.3.
 
5.
ESRI, 2009, Wprowadzenie do ArcGIS Server, ESRI Educational Services.
 
6.
ESRI, 2009, ArcGIS Server 9.3.1 Help, @ http://webhelp.esri.com/arcgis....
 
7.
ESRI, 2010, GIS Best Practices. GIS for Renewable Energy, http://www.esri.com/library/ /bestpractices/renewable-energy.pdf.
 
8.
ESRI, 2010, Gulf of Mexico Oil Spill, http://www.esri.com/services/d....
 
9.
GAŹDZICKI J., 2003, Leksykon geomatyczny, wyd. II, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa.
 
11.
LONGLEY P.A., GOODCHILD M. F., MAGUIRE D.J., RHIND D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
MAZUR B., 2009, Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”, http://www.walbrzych.info//?wc....
 
13.
NOWACKA A., 2010, Information System On Former Objects of Hard Coal Mining in the Walbrzych Area, praca magisterska, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 
14.
Open Geospatial Consortium, 2011, OGC Standards http://www.opengeospatial.org/....
 
15.
Park wielokulturowy stara kopalnia w Wałbrzychu, 2010, Historia kopalni węgla kamiennego „Julia” http://www.starakopalnia.com.p....
 
16.
PIĄTEK E., 2002, Historia kopalni węgla kamiennego „Julia” [Fuchs, Biały Kamień, Thorez], http://www.boehm-chronik.com/b....
 
17.
PIĄTEK E., PIĄTEK Z., 2002, Zarys dziejów dolnośląskiego górnictwa węglowego 1434–2000, Szczawno Zdrój, http://www.boehm-chronik.com/b....
 
18.
UM Wałbrzych, 2008, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu – koncepcja rewitalizacji.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top