PL EN
Kamień naturalny w wybranych obiektach komercyjnych Wrocławia
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
 
2
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Marta Prell
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, ul. W. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
 
 
Mining Science 2011;133(40):109-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówione zostały wybrane obiekty komercyjne Wrocławia, w elewacjach których zastosowano kamień naturalny. Zwrócono uwagę na coraz większą różnorodność skał używanych w architekturze miasta oraz na sposób konserwacji obiektów zabytkowych.
 
REFERENCJE (17)
1.
GRODZICKI A., 2003, Jubileusz 300 lat wrocławskiej Alma Mater – reminiscencja geologów: historia, geologia, kamień, Przegląd Geologiczny, vol. 51, nr.
 
2.
GRODZICKI A., 2003. „Petroarchitecture” – past and recent usage of building stone in the University of Wrocław architectonic assemblage, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, vol. 51, nr 2.
 
3.
GRYGOLEWSKA A., 2008, Wrocławskie hale targowe 1908–2008, Muzeum Architektury.
 
4.
HRYNIEWICZ W., 2010, Projekt budowlany, Arch. Muz. Arch.
 
5.
KARST M., 1981, Badania architektoniczne kamienicy mieszczańskiej we Wrocławiu. Faza I, Arch. Muz. Arch.
 
6.
KIRSCHKE K., KIRSCHKE P., 1998, Projekt budowlany rewaloryzacji domu handlowego PSS Społem „Feniks” we Wrocławiu, Pracownia Projektowa Kirschke.
 
7.
KIRSCHKE K., 2005, Fasady wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890–1930, Ofic. Wyd. PWr.
 
8.
MANDZIOS CH., 1993, Renowacja budynku Ruska7/Rzeźnicka. Konserwacja, Arch. Muz. Arch.
 
9.
MARCHWICKI S., 1994, Projekt techniczny rewaloryzacji elewacji frontowej (faza renesansowa) budynku przy Kurzym Targu nr 4 we Wrocławiu, Arch. Muz. Arch.
 
10.
MORASIEWICZ A., BRACH Ł., 2010, Przebudowa zabytkowej kamienicy na „Dom Śląskiego Aptekarza”, Arch. Muz. Arch.
 
11.
NIEMCZYK E., 2010, Badania zabytkowych bloków nr 1058 i 1064 na terenie Starego Miasta we Wrocławiu dom handlowy ul. Rzeźnicza 32–33. Intermoda, Arch. Muz. Arch.
 
12.
SŁOWIK L., KRYŃSKA J., 1993, Badania stratygraficzne, mikrochemiczne i rozpoznanie petrograficzne próbek z elewacji kamienicy Kurzy Targ nr 4 we Wrocławiu, Arch. Muz. Arch.
 
13.
RAJCHEL J., 2004, Kamienny Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
14.
SYLWESTRZAK H., 1997, Geologiczne tło architektury europejskiej, Przegląd Geologiczny, vol. 45, nr 3.
 
15.
WYSOCKA R., 2009, Katastrofa architektoniczna w centrum Wrocławia, Świat Kamienia, nr 9 (60).
 
16.
WYSOCKI P., 2009, Opowieść o budynku o szlachetnym obliczu, Świat Kamienia, nr 3 (58).
 
17.
ZAGOŻDŻON P.P., 2008, Kręte ścieżki aktu stworzenia („wrocławskie” granity część 3), Nowy Kamieniarz, vol. 36, nr 7, 76–78.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top