PL EN
Natural stone used in the selection of commercial facilities in Wrocław
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych
 
2
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Instytut Górnictwa
 
 
Corresponding author
Marta Prell
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, ul. W. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław
 
 
Mining Science 2011;133(40):109-121
 
ABSTRACT
The article discusses the selection of commercial facilities in Wrocław, in the elevations of which a natural stone was used. Attention was drawn to the increasing variety of rocks used in the architecture of the city as well as the way of preservation of historic buildings.
 
REFERENCES (17)
1.
GRODZICKI A., 2003, Jubileusz 300 lat wrocławskiej Alma Mater – reminiscencja geologów: historia, geologia, kamień, Przegląd Geologiczny, vol. 51, nr.
 
2.
GRODZICKI A., 2003. „Petroarchitecture” – past and recent usage of building stone in the University of Wrocław architectonic assemblage, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, vol. 51, nr 2.
 
3.
GRYGOLEWSKA A., 2008, Wrocławskie hale targowe 1908–2008, Muzeum Architektury.
 
4.
HRYNIEWICZ W., 2010, Projekt budowlany, Arch. Muz. Arch.
 
5.
KARST M., 1981, Badania architektoniczne kamienicy mieszczańskiej we Wrocławiu. Faza I, Arch. Muz. Arch.
 
6.
KIRSCHKE K., KIRSCHKE P., 1998, Projekt budowlany rewaloryzacji domu handlowego PSS Społem „Feniks” we Wrocławiu, Pracownia Projektowa Kirschke.
 
7.
KIRSCHKE K., 2005, Fasady wrocławskich obiektów komercyjnych z lat 1890–1930, Ofic. Wyd. PWr.
 
8.
MANDZIOS CH., 1993, Renowacja budynku Ruska7/Rzeźnicka. Konserwacja, Arch. Muz. Arch.
 
9.
MARCHWICKI S., 1994, Projekt techniczny rewaloryzacji elewacji frontowej (faza renesansowa) budynku przy Kurzym Targu nr 4 we Wrocławiu, Arch. Muz. Arch.
 
10.
MORASIEWICZ A., BRACH Ł., 2010, Przebudowa zabytkowej kamienicy na „Dom Śląskiego Aptekarza”, Arch. Muz. Arch.
 
11.
NIEMCZYK E., 2010, Badania zabytkowych bloków nr 1058 i 1064 na terenie Starego Miasta we Wrocławiu dom handlowy ul. Rzeźnicza 32–33. Intermoda, Arch. Muz. Arch.
 
12.
SŁOWIK L., KRYŃSKA J., 1993, Badania stratygraficzne, mikrochemiczne i rozpoznanie petrograficzne próbek z elewacji kamienicy Kurzy Targ nr 4 we Wrocławiu, Arch. Muz. Arch.
 
13.
RAJCHEL J., 2004, Kamienny Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 
14.
SYLWESTRZAK H., 1997, Geologiczne tło architektury europejskiej, Przegląd Geologiczny, vol. 45, nr 3.
 
15.
WYSOCKA R., 2009, Katastrofa architektoniczna w centrum Wrocławia, Świat Kamienia, nr 9 (60).
 
16.
WYSOCKI P., 2009, Opowieść o budynku o szlachetnym obliczu, Świat Kamienia, nr 3 (58).
 
17.
ZAGOŻDŻON P.P., 2008, Kręte ścieżki aktu stworzenia („wrocławskie” granity część 3), Nowy Kamieniarz, vol. 36, nr 7, 76–78.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top