PL EN
Internet based geoinformation system about former mine buildings on the example of the "Julia" hard coal mine in Walbrzych
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
2
Instytut Górnictwa Odkrywkowego – Poltegor-Instytut
 
 
Corresponding author
Jan Blachowski
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2011;133(40):35-47
 
ABSTRACT
The paper describes methodology of making internet map application presenting selected information about surface objects of a former hard coal mine. Geographical database structure, geoinformation system functionality and geographical information system (ESRI ArcGIS) environment used have all been described. The system has been developed on an example of a former underground hard coal mine “Julia” in Wałbrzych, where a Multicultural Park “the Old Mine” is planned with the aim to preserve mining heritage. System capabilities and development have also been presented.
 
REFERENCES (18)
1.
BLACHOWSKI J., 2008, System informacji geograficznej wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego podstawą zwiększenia efektywności i wiarygodności badań deformacji powierzchni terenów pogórniczych, Pr. Nauk. Inst. Gór. PWr., Stud. Mater., Nr 123, Górnictwo i geologia X, Nr 34, 17–27.
 
2.
BLACHOWSKI J., MALCZEWSKI P., NAKONIECZNA I., 2008, Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnośląskim w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE w Polsce, PTIP, Roczniki Geomatyki, t. 6, z. 4, 19–26.
 
3.
CHOJKA A., 2009, Adaptacja technologii MDA do budowy systemu geoinformacyjnego na poziomie gminy, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19, 2009, 47–57.
 
4.
ESRI, 2008. ArcGIS 9. What is ArcGIS 9.3.
 
5.
ESRI, 2009, Wprowadzenie do ArcGIS Server, ESRI Educational Services.
 
6.
ESRI, 2009, ArcGIS Server 9.3.1 Help, @ http://webhelp.esri.com/arcgis....
 
7.
ESRI, 2010, GIS Best Practices. GIS for Renewable Energy, http://www.esri.com/library/ /bestpractices/renewable-energy.pdf.
 
8.
ESRI, 2010, Gulf of Mexico Oil Spill, http://www.esri.com/services/d....
 
9.
GAŹDZICKI J., 2003, Leksykon geomatyczny, wyd. II, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa.
 
11.
LONGLEY P.A., GOODCHILD M. F., MAGUIRE D.J., RHIND D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
MAZUR B., 2009, Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”, http://www.walbrzych.info//?wc....
 
13.
NOWACKA A., 2010, Information System On Former Objects of Hard Coal Mining in the Walbrzych Area, praca magisterska, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 
14.
Open Geospatial Consortium, 2011, OGC Standards http://www.opengeospatial.org/....
 
15.
Park wielokulturowy stara kopalnia w Wałbrzychu, 2010, Historia kopalni węgla kamiennego „Julia” http://www.starakopalnia.com.p....
 
16.
PIĄTEK E., 2002, Historia kopalni węgla kamiennego „Julia” [Fuchs, Biały Kamień, Thorez], http://www.boehm-chronik.com/b....
 
17.
PIĄTEK E., PIĄTEK Z., 2002, Zarys dziejów dolnośląskiego górnictwa węglowego 1434–2000, Szczawno Zdrój, http://www.boehm-chronik.com/b....
 
18.
UM Wałbrzych, 2008, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu – koncepcja rewitalizacji.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top