PL EN
Blizny wojny w kamieniu ryte - ślady działań wojennych w wybranych obiektach kamiennych na terenie Wrocławia
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Paweł P. Zagożdżon
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2012;135(42):147-162
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono ogólną charakterystykę uszkodzeń elementów kamiennych w wybranych budowlach i nawierzchniach drogowych na terenie Wrocławia, powstałych w wyniku wymiany ognia u schyłku II wojny światowej. Ukazano zróżnicowanie parametrów śladów ostrzału artyleryjskiego oraz prowadzonego z broni ręcznej w różnych materiałach kamiennych (granity określane jako strzegomski i karkonoski, piaskowce drobno- i gruboziarniste) oraz wpływ tak nietypowych uszkodzeń na obecny stan wyrobów. Na ścianach niektórych budynków zachowane są ślady trafień z broni piechoty i działek małokalibrowych w postaci charakterystycznych blizn impakcyjnych o średnicach od 2,5 cm do ok. 50 cm i głębokości do 10 cm. W niektórych z nich wciąż zachowane są pociski. W brukowanej nawierzchni ulic widoczne są miejsca trafień pocisków artyleryjskich, bomb lotniczych, czy odłamków. Obecnie mają one postać stref przełożenia bruku o powierzchni sięgającej 25 m2 lub złożonych zespołów o charakterze poodłamkowym. Wskazano na potrzebę nowatorskiego traktowania tych historycznych już pozostałości ważnego epizodu w historii miasta. Mogą one stanowić element niezwykłej promocji miasta, w postaci ścieżek turystycznych i dydaktycznych o interdyscyplinarnym, militarno-historycznym, architektonicznym i geologicznym (geoturystycznym) charakterze. Poprzez promocję tego zagadnienia we Wrocławiu powstać może nowa jakość w dziedzinie turystyki regionalnej. Pozostałości te dają również możliwość przeprowadzenia wyjątkowych badań wpływu ekstremalnie wysokich ciśnień i temperatur na materiały kamienne oraz wytrzymałość skał.
 
REFERENCJE (7)
1.
von Ahlfen H., Niehoff H., Festung Breslau w ogniu. Wyd. Dolnośl. Wrocław. 2008.
 
2.
Bełczewski T., Walki o wyzwolenie Wrocławia w 1945 r. Wojskowy Przegl. Hist., nr 2. 1970.
 
3.
Majewski R., Wrocław godzina „0”. Druk. TRIADA s.c. Wrocław. 2000.
 
4.
Majewski R., Sozańska T., Bitwa o Wrocław. Ossolineum. Wrocław. 1975.
 
5.
Peikert P., Kronika dni oblężenia. Wrocław 22.1–6.05.1945. Wyd. Zakł. Nar. Im. Ossolińskich. Wrocław–Warszawa–Kraków. 2009.
 
6.
wroclaw.fotopolska.eu/Wroclaw/b9523,Slady_wojny.html – witryna internetowa województwo dolnośląskie na fotografii, zakładka Ślady wojny. 2012.
 
7.
Zagożdżon P.P., Śpiewak A., Kamień w architekturze a geoturystyka miejska – przykłady z terenu Wrocławia. Pr. Nauk. Inst. Górn. Polit. Wr. 133, Studia i Materiały 40. 2011.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top