PL EN
Aktualizacja systemu geoinformacyjnego dawnych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa
 
 
Autor do korespondencji
Jan Blachowski
Politechnika Wrocławska, Instytut Górnictwa, pl. Teatralny 2, 50-051 Wrocław
 
 
Mining Science 2012;135(42):5-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono metodykę aktualizacji systemu geoinformacyjnego dawnych podziemnych kopalń węgla kamiennego. Celem systemu jest zarządzanie danymi i wykonywanie analiz na potrzeby badań stanu powierzchni górotworu w obszarze wałbrzyskiej części dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego (DZW). Omówiono proces budowy aplikacji automatyzującej, przy użyciu środowiska ArcObjects, wybrane procedury wyszukiwania danych i analiz przestrzennych, realizmwanych w systemie, opartych na założeniach algebry mapy. Funkcjonalność narzędzi analitycznych zademonstrowano na przykładzie analiz działalności górniczej w polu „Barbara” kopalni węgla kamiennego „Victoria”. Obejmowały one: wyszukiwanie i selekcję parcel pokładów węglowych według zadanych kryteriów (głębokość, nachylenie) oraz obliczenia parametrów zalegania parcel i postępu robót górniczych w czasie. W pracy zawarto zwięzły przegląd wykorzystania systemów informacji geograficznej w badaniach stanu terenów znajdujących się pod wpływem działalności górniczej prezentowanych w krajowej i zagranicznej literaturze.
 
REFERENCJE (25)
1.
BLACHOWSKI J., 2007. System geoinformacyjny w badaniach górotworu dawnych terenów górniczych Wałbrzycha, Raport Inst. Gór. PWroc I11/2007/S-013.
 
2.
BLACHOWSKI J., 2008. System informacji geograficznej wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego podstawą zwiększenia efektywności i wiarygodności badań deformacji powierzchni terenów pogórniczych, Pr. Nauk. Inst. Gór. PWroc., Stud. Mater., nr 123, Górnictwo i geologia X, nr 34, 17–27.
 
3.
BLACHOWSKI J., MILCZAREK W., CACOŃ S., 2010a. Project of a rock mass surface deformation monitoring system in the Walbrzych coal basin, Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 7, No 3, 349–354.
 
4.
BLACHOWSKI J., MILCZAREK W., CACON S., 2010b. Numerical analysis of post-mining surface deformation in heterogeneous rock mass conditions, Mat. XIV International Congress of the International Society for Mine Surveying, Sun City, South Africa;.
 
5.
DJAMALUDDIN I., ESAKI T., MITANI Y., IKEMI H., 200 Development of GIS-based analytical method for predicting mining subsidence, Mat. ESRI International User Conference, July 25-29, 2005, San Diego 2005;.
 
6.
DJAMALUDDIN I., MITANI Y., ESAKI T., 2011. Evaluation of ground movement and damage to structured from Chinese coal mining using a new GIS coupling model, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, doi:10.1016/j.ijrmms.2011.01.004.
 
7.
ESAKI T., MITANI Y., IKEMI H., ZHOU G., MORI J., 2006. An advanced application of Geographic Information System (GIS) to rock engineering, International Journal of the JCRM, Japansese Committee for Rock Mechanics. Vol. 2, No 1.
 
8.
ESRI PRESS, 2007. Introduction to Programming ArcObjects Using VBA, Lectures, GIS Education Solutions from ESRI.
 
9.
ESRI POLSKA, 2008. Rozszerzenia ArcGIS. Zaawansowane analizy z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi GIS, Warszawa.
 
10.
HEYWOOD I., CORNELIUS S., CARVER S., 2006. An Introduction to Geographic Information Systems, Pearson Prentice Hall.
 
11.
HYUN-JOO OH, SARO LEE, 2010a. Integration of ground subsidence hazard maps of abandoned coal mines in Samcheok, Korea, International Journal of Coal Geology, doi:10.1016/j.coal.2010.009.
 
12.
HYUN-JOO OH, SARO LEE, 2010b. Assessment of ground subsidence using GIS and the weights-of-evidence model, Engineering Geology 115, 36–48.
 
13.
JAROSZ A., ZAHIRI H., 2007. Integration of InSAR and GIS for Monitoring of Subsidence Induced by Block Caving Mining, Strategic Integration of Surveying Services, Hong Kong SAR, China, 13–17 May 2007.
 
14.
KENNEDY M., 2009. Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS, Second Edition, John Wiley & Sons.
 
15.
KI-DONG KIM, SARO LEE, HYUN-JOO OH, JONG-KUK CHOI, JOONG-SUN WON., 2006. Assessment of ground subsidence hazard near an abandoned underground coal mine using GIS, Environ Geol (2006) 50: 1183–1191, Springer-Verlag 2006.
 
16.
KOWALSKI A. (red), 2000. Eksploatacja górnicza a ochrona powierzchni. Doświadczenia z wałbrzyskich kopalń, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2000.
 
17.
LONGLEY P.A., GOODCHILD M.F., MAGUIRE D.J., RHIND D.W., 2006. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
18.
MALINOWSKA A., HEKMANOWSKI R., 2010. Building damage risk assessment on mining terrains in Poland with GIS application, International Journal of Rock Mechanics&Mining Sciences, 47(2010), 238–245.
 
19.
MANCINI F., STECCHI G., GABBIANELLI G., 2009. GIS-based assessment of risk due salt mining activities at Tuzla (Bosnia and Herzegovina), Engineering Geology 109 (2009), 170–182.
 
20.
PERSKI Z., MRÓZ M., 2007. Application of SAR Interferometric (InSAR) methods for the study of natural earth surface displacements in Poland, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17b.
 
21.
STEFANIAK P., 2011. Aktualizacja systemu geoinformacyjnego wyrobisk podziemnych dawnych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego, praca magisterska, Politechnika Wrocławska.
 
22.
TOMLIN C.D., 2006. Cartographic Modeling, [w:] Encyclopedia of Geographic Information Science. Sage.
 
23.
WANG X., WANG Y., HUANG T., 2008. Extracting mining subsidence land from remote sensing images based on domain knowledge, J. China Univ. Mining & Technol. 18 (2008) 0168–0171.
 
24.
WÓJCIK J., 2006. Rozwój rzeźby antropogenicznej powstałej pod wpływem górnictwa węglowego w Wałbrzychu i okolicy w latach 1975–1996,w świetle gospodarki odpadami górniczymi, Przegląd geograficzny 78, 1, 109–126.
 
25.
WÓJCIK J., 2008. Górnicze zmiany rzeźby terenu rejonu wałbrzyskiego, Landform Analysis, Vol. 9: 339–342.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top