PL EN
Badanie kąta zwilżania cieczy na powierzchni ciała stałego i ciała stałego na powierzchni cieczy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wroclaw University of Technology, Institute of Mining Engineering
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Szyszka   

Wroclaw University of Technology, Institute of Mining Engineering, Plac Teatralny 2, 50-051 Wroclaw, POLAND
 
 
Mining Science 2012;135(42):131-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono badania zjawiska zwilżania substancji mineralnych w dwóch przypadkach, gdy zwilżane ciało stałe znajduje się na powierzchni cieczy oraz gdy ciecz znajduje się na płaskiej powierzchni ciała stałego. Znajomość procesów fizykochemicznych zachodzących pomiędzy cieczą a ciałem stałym stanowi ważne zagadnienie technologiczne. Pomiar kątów zwilżania oraz wyznaczanie napięć międzyfazowych jest bardzo ważne w opracowywaniu nowych technologii, w których występuje układ gaz- ciecz- ciało stałe. Zagadnienia te mają istotne znaczenie dla nowych rozwiązań w wielu gałęziach przemysłu. Przeprowadzone badania potwierdzają, że wiele czynników ma istotny wpływ na wyniki pomiarów kąta zwilżania.
 
REFERENCJE (23)
1.
ADAMSON A. W., 1967. Psychical chemistry of surfaces, 3 rd edition, Wiley, New York.
 
2.
AVEYARD R., CLINT J. H., 1995. Liquid droplets and solid particles at surfactant solution interfaces. J. Chem. Soc., Faraday Trans., 91, 2681-2697.
 
3.
BOCHNIA J., GIESKO T., MAJCHER A., MATECKI K., ROGOWSKA R., SAMBORSKI T., WÓJCICKI T., 2001, The method and device for measuring the contact angle and the interfacial tension), Problemy Eksploatacji, 2, 15-26.
 
4.
DRZYMAŁA J., 2001, Mineral Processing, foundations of theory and practice of minerallurgy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
5.
GRODZKA J., POMIANOWSKI A. 2006, Wettability Versus Hydrophilicity, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 40, 5-18.
 
6.
Manual Phoenix based on „Administrative Hardware Guide Phoenix 150/300 ver 5.0 2011.5” 2006 Haas Thermal and Surface Analysis.
 
7.
HE Y. B., LASKOWSKI J. S., 1992. Contact angle measurements on discs compressed from fine coal, Coal Preparation and Utilization, 10,1-4, 19-36.
 
8.
HEERTJES P.M., KOSSEN N.W.F., 1967, Measuring the contact angles of powder-liquid systems, Powder Technology,1,1, 33–42.
 
9.
HIEMENZ P. C., 1986. Principles of colloid and surface chemistry, Marcel Dekker, New York.
 
10.
HOŁOWNIA D., 2008, An investigation on wetting of porous materials, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 42, 251–262.
 
11.
HUETHORST J.A.M., LEENAARS A.F.M., 1990. A new method for determining the contact angle of a liquid against solid spherical particles, Colloids and Surfaces, 50, 101–111.
 
12.
JAŃCZUK B., SZYMCZYK K., WÓJCIK W., 2005, The impact of surfactants on the wettability of low energy hydrophobic solids, Wiadomości Chemiczne, (59), 5-6, 489-509.
 
13.
KOWALCZUK P.B, DRZYMALA J., Contact angle of bubble with immersed-in-water particle of different materials, Industrial and Engineering Chemistry Research, 2011, 50(7), 4207-4211.
 
14.
KOWALCZUK P.B, DRZYMALA J., Surface flotation of particles on liquids. Principles and applications, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2012, (393), 81-85.
 
15.
LASKOWSKI J., 1966, Physical chemistry in the process of mechanical processing of minerals, Wydawnictwo Śląsk.
 
16.
LI C., SOMASUNDARAN P., HARRIS C. C., 1993. A levitation technique for determining particle hydrophobicity Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 70, 229-232.
 
17.
NEUMANN A. W., GOOD R.J., 1979. Techniques and measuring contact angles, Surface and Coloid Science, Vol. 11, R.J. Good and R.R. Stomberg (eds.). Plenum Press, New York, 31-91.
 
18.
van OSS C.J. , GIESE R.F., MURPHY Z. LI, K., NORRIS J., CHAUDHURY M.K., GOOD R.J., 1992. Determination of contact angles and pore sizes of porous media by column and thin layer wicking, Journal of Adhesion Science and Technology, 6, 4,.
 
19.
PODGÓRSKI A., SOSNOWSKI T., 2000, The Method for determining the interfacial tension and contact angle measured by immersion of spherical particles at the interface I. Theoretical analysis, Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, T.XXVI, z.1, 37–52.
 
20.
RATAJCZAK T., DRZYMAŁA J. 2003, Flotation of salt, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
21.
ROGOWSKA R., WÓJCICKI T., 2001, Interfacial tension measurement by pendant and sessile drop method by using computer image analysis, Problemy Eksploatacji, 1 (40), 99–108.
 
22.
SZYSZKA D., 2007, Mechanical flotation of hydrophilic particles in the presence of frother, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 31, Zeszyt 4, 81–86.
 
23.
YOUNG T., 1805, An Essay on the Cohesion of Fluid, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 95, 65–87.
 
eISSN:2353-5423
ISSN:2300-9586
Journals System - logo
Scroll to top